ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Zasady rejestracji

Przychodnia Onkologiczna

 

 

 

Numery telefonów do rejestracji:

77 44 16 004, 77 44 16 005 (rejestracja główna)

77 44 16 007, 77 44 16 008 (nowy budynek przychodni)

 

 

data aktualizacji: Opole, październik 2019

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Przedstawiamy Państwu aktualizację informacji o lokalizacji, godzinach oraz limitach przyjęć w poradniach onkologicznych funkcjonujących w Opolskim Centrum Onkologii 

 

Przyjęcia pacjentów w poradniach lub do szpitala poprzedza obowiązkowa rejestracja, czynna od godziny 7.00 w dwóch obiektach Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej.
Podczas rejestracji należy przedłożyć dokument tożsamości z numerem pesel.

Poradnia Onkologii Ogólnej (gab. 107) – poradnia znajduje się w Przychodni w budynku przyszpitalnym, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00.


Poradnia onkologii ogólnej – KONSYLIUM (gab. 32)
– konsylia pacjentów z kartą DILO realizowane są w „nowym” obiekcie Woj. Przychodni Onkologicznej OCO w godz. 13-15. Obowiązuje limit dzienny do 10 osób.


Poradnia Chirurgii Onkologicznej (gab. 108 )
- poradnia i rejestracja znajdują się w Przychodni w budynku przyszpitalnym, w tym:


gab. 108
– czynny w dni robocze w godz. 8-15. Poradnia chirurgiczna realizująca porady poszpitalne, kwalifikacje przyjęć do szpitala (są objęte limitem 39 osób), konsultacje chirurgiczne, porady diagnostyczno-lecznicze oraz kontrolne.


gab. 33 (nowy obiekt Przychodni)- poradnia czynna jest we wtorki w godz. 15-18.


Poradnia chirurgiczna, która realizuje przyjęcia w gab. 108 do godz. 15.00.

Obowiązuje limit dzienny przyjęć do 39 osób;

gab. 111 – czynny we wtorek, środę oraz piątek w godz. 12.00-15.00 dla potrzeb realizacji planowanych zabiegów chirurgicznych w warunkach ambulatoryjnych.
Obowiązuje skierowanie na pierwszą wizytę w Poradni chirurgii onkologicznej z określeniem problemu zdrowotnego;


Poradnia Stomijna (gab. 114)
- poradnia i rejestracja znajdują się w Przychodni w budynku przyszpitalnym, czynna jest w godz. 12-15 w poniedziałki oraz czwartki, 

obowiązuje limit dzienny 10 przyjęć.


Poradnia Ginekologii Onkologicznej ( gab.112)
- poradnia i rejestracja znajdują się

w Przychodni w budynku przyszpitalnym, czynna jest w godz. 9.30-15,
obowiązuje limit dzienny przyjęć do 20 osób (nie dotyczy pacjentek pierwszorazowych
z rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych);


Poradnia Radioterapii - rejestracja znajduje się w Przychodni w budynku przyszpitalnym, 

- poradnia kontrolna znajduje się w Zakładzie Radioterapii (starej część obiektu), czynna jest w godz. 9 – 14, obowiązuje limit dzienny przyjęć do 30 osób,
- poradnia konsultacyjna (gab. 5) znajduje się w nowej części Zakładu Radioterapii, czynna jest w godz. 10-14.00, obowiązuje limit dzienny przyjęć do 12 osób;
- poradnia laryngologiczna dla pacjentów Onkologii (gab. 4) - rejestracja znajduje się w przychodni w budynku przyszpitalnym, poradnia w Zakładzie Radioterapii (nowej część), czynna jest w godz. 11:00 - 13:00 we wtorki i piątki 8:00 - 10:00.


Pracownia Mammograficzna
– pracownia i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni onkologicznej, czynna jest w godz. 8.00 -15.00, we wtorki w godz. 8-18


Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi (gab. 33)
- poradnia i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni onkologicznej, czynna jest w godz. 8 - 15,

Obowiązuje limit dzienny przyjęć do 43 osób; we wtorki czynna jest w godz. 11 - 18. Obowiązuje limit dzienny przyjęć do 45 osób;


Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi (gab. 31)
- poradnia i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni onkologicznej, czynna jest w godz. 8-12; limit dzienny przyjęć do 20 osób;


Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi - konsultacyjna BCU (Breast Cancer Unit) (gab. 32)
- poradnia mieści w nowym budynku Przychodni onkologicznej, czynna jest w środy w godz. 12-15.


Poradnia Genetyki Onkologicznej (gab. 4 w Zakładzie Radioterapii)
- poradnia i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni onkologicznej, czynna jest we wtorki w godz. 15:00-18:00, w środy w godz. 07:25 -08:50 (limit 4 os.) oraz w czwartki  w godz. 07:25 - 15:00. Przyjęcia nie są ograniczone limitem. Obowiązuje skierowanie na pierwszą wizytę w Poradni genetyki onkologicznej.


Poradnie Chemioterapii ( gabinety: 34, 11, 10, 8)
- poradnie i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni onkologicznej, w tym:


Poradnia Chemioterapii konsultacyjnej
, czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 10-15, mieści się w gab.34. Obowiązuje limit dzienny przyjęć do 15 osób w czwartki w gab.34 czynna jest w godz. 11.30-15., limit dzienny przyjęć do 10 osób.


gab. 11 - Poradnia chemioterapii kontrolnej
, czynna jest w godz. 8 – 15, we wtorki w godz. 8 - 18, obowiązuje limit dzienny przyjęć do 30 osób do godziny 15.00 oraz 10 osób po godzinie 15 we wtorki.


gab. 8 i 10 – Odcinek Dzienny Chemioterapii Oddziału Onkologii Klinicznej
, czynny jest w godz. 9.00 – 15, przyjęcia planowane są w poradni zgodnie z cyklem leczenia pacjentów.

Poza wyznaczonymi limitami w poradniach przyjmowani są pacjenci:

- do przyjęcia na oddziały szpitalne OCO,
- na wyznaczone terminem w OCO zabiegi ambulatoryjne,
- do konsultacji z innych szpitali,
- przywiezieni karetką,
- „pierwszorazowi” z rozpoznaniem choroby nowotworowej: do Poradni Ginekologii Onkologicznej, Poradni Radioterapii oraz do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi pacjentki skierowane na etap diagnostyki pogłębionej (2 etap badań skryningowych).

 

UWAGA!

 

Pacjenci z wcześniej ustalonym terminem na wizyty kontrolne proszeni są o kierowanie się prosto do gabinetów.

Proszę nie podchodzić do rejestracji.

 

Aktualne telefony do rejestracji:

77 441 6004

77 441 6007