ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Wyposażenie

Diagnostyka Laboratoryjna

 

Pracownia Diagnostyki laboratoryjnej wyposażona jest w wysokiej klasy analizatory do immunochemii, biochemii oraz hematologii. Na analizatorze immunochemicznym oznaczane są markery nowotworowe i hormony, biochemicznym - biochemia, a na analizatorze hematologicznym – morfologia krwi. Pracownia posiada laboratoryjny system informatyczny.
Do pobierania krwi żylnej stosujemy bezpieczny, aspiracyjno-próżniowy system zamknięty pobierania krwi.
Dbając o wysoką jakość świadczonych usług Pracownia prowadzi stałą wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości wyników badań. Ponadto uczestniczy w kontroli jakości zewnątrzlaboratoryjnej, zarówno ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. Prowadzona  przez Pracownię aktywna polityka jakości ma celu zapewnienie wyników badań, które są wiarygodne, użyteczne i dostępne.