ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Oddział stacjonarny (hospitalizacje wielodniowe)

Onkologia Kliniczna z Odcinkiem Dziennym II

 

W oddziale stacjonarnym leczymy chorych otrzymujących wielogodzinne wlewy chemioterapii lub leki, których podawanie wymaga wzmożonego nadzoru. Tutaj trafiają także pacjenci w onkologicznych stanach nagłych oraz z powikłaniami po leczeniu.
Oddział wyposażony jest w 26 łóżek szpitalnych (w tym jedno łóżko o intensywnym nadzorze medycznym) w salach 1-4 osobowych. Niektóre sale wyposażone są we własny węzeł sanitarny.
Na terenie oddziału znajduje się także sala rekreacyjna, gdzie chorzy mogą wypoczywać, poczytać książkę czy oglądać telewizję, aby czas pobytu mijał szybciej. To jest również miejsce, gdzie pacjent może spotkać się z bliskimi poza obrębem swojej sali.