ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Zakres działań

Onkologia Ginekologiczna


 

LECZENIE OPERACYJNE

 

LAPAROSKOPIA:

• laparoskopowa histerektomia radykalna i zmodyfikowana radykalna w nowotworach złośliwych trzonu macicy z oceną węzłów wartowniczych przy użyciu ICG,

• laparoskopowa histerektomia zmodyfikowana radykalna w nowotworach złośliwych trzonu macicy z systemową limfedenetkomia,

• laparoskopowa histerektomia radykalna i zmodyfikowana radykalna w nowotworach złośliwych szyjki macicy z systemową limfedenektomią,

• laparoskopowa systemowa limfadenektomia jako uzupełnienie konizacji szyjki macicy lub trachelektomii w nowotworach złośliwych szyjki macicy,

• laparoskopowa trachelektomia w nowotworach złośliwych szyjki macicy,

• laparoskopowa histerektomia zmodyfikowana radykalna z systemową limfadenektomią, resekcją sieci większej z ewent. wycięciem wyrostka robaczkowego we wczesnych stadiach nowotworów złośliwych jajnika,

• limfadenektomia okołoaortalana w rakach szyjki macicy wyższego stopnia zaawansowania przed planowanym leczeniem skojarzonym u pacjentek nie kwalifikujących się do radykalnej operacji w nowotworach złośliwych szyjki macicy,

• limfedenektomia systemowa u pacjentek u których nie został spełniony pełny protokół operacyjny w leczeniu opoeracyjnym nowotworów złośliwych trzonu macicy,

• laparoskopowe operacje stagingowe u pacjentek z nowotorami narządu płciowego u których nie został spełniony protokół operacyjny,

• laparoskopowe usuwanie ognisk endoemtriozy techinką shaving,

• laparoskopowe usuwanie ognisk endometriozy z jelit techniką diskoidalną,

• laparoskopowe segemenalne resekcje jelit z użyciem techniki ICG do oceny unaczynienia jelit dla zmniejszenia ryzyka powikłań nieszczelności i przetok w zespoleniach jelitowych przy użyciu staplerów liniowych i okrężnych, szyciu jelit,

• laparoskopowe usuwanie ognisk endometriozy pęcherzowej techniką shaving lub z częściową resekcją pęcherza moczowego,

• laparoskopowe usuwanie ognisk endometriozy moczowodowej,

• laparoskopowe operacje w zmianach łagodnych macicy i jajników.

 

LAPAROTOMIA, ZABIEGI POCHWOWE

• operacje radykalne z systemową limfedenektomią i cytoredukcyjne w nowotworach złośliwych trzonu macicy,

• operacje radyklane w nowotworach złośliwych szyjki macicy w leczeniu pierwotnym,

• operacje radykalne i cytoredukcyjne w nowotworach złośliwych jajnika,

• operacje cytoredukcyjne we wznowach w nowotworach złośliwych szyjki i jajnika,

• operacje radykalne w nowotworach złośliwych sromu z węzłem wartowniczym/limfadenektomią,

• operacje radykalne w nowotworach złośliwych pochw,

• wytrzewienia miednicy mniejszej.

 

HISTEROSKOPIA OPERACYJNA

• histeroskopia operacyjna z usunięciem zmian z jamy macic.

 


DIAGNOSTYKA ZABIEGOWA

 

HISTEROSKOPIA

• histeroskopia diagnostyczna z pobraniem materiału do hist-pat.

 

KOLPOSKOPIA

• kolposkopia z pobraniem wycinków i wyskrobin z kanału i ewent. jamy macicy.

 

ABRAZJA

• kanału szyjki macicy i jamy macicy.

 

WYCINKI

• z pochwy, sromu, szyjki.

 

CYSTOSKOPIA

• z pobranie wycinków,

• z założeniem cewników DJ.

 

CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW GINEKOLOGICZNYCH

• nowotoworów złośliwych jajnika, jajowodu, otrzewnej, trzonu macicy, szyjki macicy, sromu i pochwy.

 

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH LAPAROSKOPII, LAPAROTOMII, DUŻYCH ZABIEGÓW POCHWOWYCH

• odstawienie leków doustnych zmniejszających krzepliwość krwi tj. Acenokumarol, Warfaryna, Clopidogrel i przejście na preparaty podskórne tj. Fraxiparine przez okres 7 dni przed zabiegiem operacyjnym, pod kontrolą lekarza pierwszego kontakt,

• zastosowanie sie do zaleceń lekarza pierwszego kontaktu w związku z przygotowaniem do zabiegu operacyjnego – niezbędne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego - dieta płynna bezresztkowa przez 2 dni przed przyjęciem do szpitala,

• preparaty bogatobiałkowe tj. Nutri drink, Impact oral, Resource protein, Protifar przez 14 dni przed operacją,

• picie wody mineralnej w ilości 2- 3 l dziennie, poza innymi płynami przez 7 dni przed operacj,

• szczepienie p/ WZW typ B - nieobowiązkowe, zalecane – u lekarza pierwszego kontaktu.