ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Psycholog Kliniczny

Psycholog Kliniczny

 

W gabinecie pracują:

 

mgr Anna Łabińska psycholog - psychoonkolog
mgr Magdalena Palińska-Garbacz psycholog - psychoonkolog

 

W ramach opieki nad pacjentami chorującymi onkologicznie, którzy korzystają z usług naszego ośrodka, oferujemy szereg form pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Pomoc, która jest kierowana zarówno do pacjentów, jak również osób im bliskim, może być prowadzona w trybie indywidualnych spotkań oraz pracy w grupie.

 

Indywidualne formy pomocy psychologicznej opierają się na bieżącej ocenie potrzeb danego pacjenta. Oferujemy wsparcie psychologiczne na wszystkich etapach procesu diagnostycznego i leczenia, poradnictwo psychologiczne, prowadzimy psychoedukację adresowaną do pacjentów oraz ich rodzin. Współpracując z fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz pacjentów, udostępniamy bezpłatne materiały edukacyjne. Opierając się na holistycznym podejściu w pracy z drugim człowiekiem, korzystamy z wielu teorii i metod. W Naszym ośrodku zatrudnionych jest dwóch psychologów - psychoonkologów.


Kontakt:
Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66a
Budynek Zakładu Radioterapii, poziom -1
tel. (77) 441 60 49

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

 


 


Proponujemy następujące formy pomocy:

 

Wsparcie psychologiczne pacjenta
- spotkania indywidualne z psychologiem o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym, dopasowane w sposób spersonalizowany do bieżących potrzeb, w oparciu o aktualny stan wiedzy psychologicznej, psychoonkologicznej i terapeutycznej.

 

Wsparcie psychologiczne dla rodziny pacjenta
– spotkania małżeństw lub członków rodziny pacjenta z psychologiem. Osoby bliskie mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego w takim samym zakresie, co pacjenci korzystający z usług naszego szpitala.

 

Interwencja kryzysowa
– doraźna pomoc psychologiczna dla osób, które dowiadują się o diagnozie choroby nowotworowej lub znajdują się w innym kryzysowym momencie jej przebiegu.

 

Muzykoterapia z relaksacją
– zajęcia w grupie dla pacjentów hospitalizowanych, leczonych w trybie hostelowym
i ambulatoryjnym na każdym etapie zdrowienia oraz rodzin. W trakcie spotkania pacjenci doświadczają treningu relaksacji i wizualizacji, jak również uczestniczą w ćwiczeniach terapeutyczno-aktywizujących przy użyciu instrumentów muzycznych. Charakter zajęć jest dopasowany do potrzeb konkretnej grupy.