ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Przychodnia onkologiczna

Przychodnia Onkologiczna

 

 

 

Numery telefonów do rejestracji:

77 44 16 004, 77 44 16 005 (rejestracja główna)

77 44 16 007, 77 44 16 008 (nowy budynek przychodni)

 

 

 

data aktualizacji: Opole, 1 lipca 2016

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Przedstawiamy Państwu aktualizację informacji o lokalizacji, godzinach oraz limitach przyjęć w poradniach onkologicznych funkcjonujących w Opolskim Centrum Onkologii 

 

Przyjęcia pacjentów w poradniach lub do szpitala poprzedza obowiązkowa rejestracja, czynna od godziny 7.00 w dwóch obiektach Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej.
Podczas rejestracji należy przedłożyć dokument tożsamości z numerem pesel.

Poradnia Onkologii Ogólnej (gab. 107) – poradnia znajduje się w Przychodni w budynku przyszpitalnym, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00, Przyjęcia nie są ograniczone limitem.


Poradnia onkologii ogólnej – KONSYLIUM (gab. 32)
– konsylia pacjentów z kartą DILO realizowane są w „nowym” obiekcie Woj. Przychodni Onkologicznej OCO w godz. 13-15. Obowiązuje limit dzienny do 10 osób.


Poradnia Chirurgii Onkologicznej (gab. 108 )
- poradnia i rejestracja znajdują się w Przychodni w budynku przyszpitalnym, w tym:


gab. 108
– czynny w dni robocze w godz. 8-15. Poradnia chirurgiczna realizująca porady poszpitalne, kwalifikacje przyjęć do szpitala ( nie objęte limitem), konsultacje chirurgiczne, porady diagnostyczno-lecznicze oraz kontrolne.


gab. 32 (nowy obiekt Przychodni)- poradnia czynna jest we wtorki w godz. 15-18.


Poradnia chirurgiczna, która realizuje przyjęcia w gab. 108 do godz. 15.00.

Obowiązuje limit dzienny przyjęć do 50 osób (bez pozalimitowych);

gab. 110 – czynny we wtorek, środę oraz piątek w godz. 12.00-15.00 dla potrzeb realizacji planowanych zabiegów chirurgicznych w warunkach ambulatoryjnych.
Obowiązuje skierowanie na pierwszą wizytę w Poradni chirurgii onkologicznej z określeniem problemu zdrowotnego;


Poradnia Stomijna (gab. 114)
- poradnia i rejestracja znajdują się w Przychodni w budynku przyszpitalnym, czynna jest w godz. 12-15 w poniedziałki oraz czwartki, 

obowiązuje limit dzienny przyjęć do 15 osób.


Poradnia Ginekologii Onkologicznej ( gab.112)
- poradnia i rejestracja znajdują się 

w Przychodni w budynku przyszpitalnym, czynna jest w godz. 9.30-15,
obowiązuje limit dzienny przyjęć do 20 osób (nie dotyczy pacjentek pierwszorazowych
z rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych);


Poradnia Radioterapii - rejestracja znajduje się w Przychodni w budynku przyszpitalnym, 

- poradnia kontrolna znajduje się w Zakładzie Radioterapii (starej część obiektu), czynna jest w godz. 9 – 14, obowiązuje limit dzienny przyjęć do 30 osób,
- poradnia konsultacyjna (gab. 5) znajduje się w nowej części Zakładu Radioterapii, czynna jest w godz. 10-14.00, obowiązuje limit dzienny przyjęć do 12 osób;
- poradnia laryngologiczna dla pacjentów Onkologii (gab. 4) - rejestracja znajduje się w przychodni w budynku przyszpitalnym, poradnia w Zakładzie Radioterapii (nowej część), czynna jest w godz. 11- 13 we wtorki i w czwartki.


Pracownia Mammograficzna
– pracownia i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni onkologicznej, czynna jest w godz. 8.00 -15.00, we wtorki w godz. 8-18


Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi (gab. 33)
- poradnia i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni onkologicznej, czynna jest w godz. 8 - 15,

Obowiązuje limit dzienny przyjęć do 50 osób; we wtorki czynna jest w godz. 11 - 18. Obowiązuje limit dzienny przyjęć do 50 osób;


Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi (gab. 31)
- poradnia i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni onkologicznej, czynna jest w godz. 8-12; limit dzienny przyjęć do 40 osób;


Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi - konsultacyjna BCU (Breast Cancer Unit) (gab. 32)
- poradnia mieści w nowym budynku Przychodni onkologicznej, czynna jest w środy w godz. 12-13.


Poradnia Genetyki Onkologicznej (gab. 34)
- poradnia i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni Onkologicznej, czynna jest we wtorki w godz. 15-18, w czwartki w godz. 7.25-15.00 oraz w srody w godz. 7.25-8.50 tylko pacjenci pierwszorazowi. Przyjęcia nie są ograniczone limitem. Do poradni genetycznej na  pierwszą wizytę obowiązuje skierowanie oraz wcześniejsze ustalenie terminu telefonicznie lub osobiście w rejestracji.


Poradnie Chemioterapii ( gabinety: 34, 11, 10, 8)
- poradnie i rejestracja znajdują się w nowym budynku Przychodni onkologicznej, w tym:


Poradnia Chemioterapii konsultacyjnej
, czynna jest od poniedziałku do środy w godz. 10-15, mieści się w gab.34. Obowiązuje limit dzienny przyjęć do 15 osób w czwartki w gab.10 czynna jest w godz. 11.30-15., limit dzienny przyjęć do 10 osób.


gab. 11 - Poradnia chemioterapii kontrolnej
, czynna jest w godz. 8 – 15, we wtorki w godz. 8 - 18, obowiązuje limit dzienny przyjęć do 30 osób do godziny 15.00 oraz 10 osób po godzinie 15 we wtorki.


gab. 8 i 10 – Odcinek Dzienny Chemioterapii Oddziału Onkologii Klinicznej
, czynny jest w godz. 9.00 – 15, przyjęcia planowane są w poradni zgodnie z cyklem leczenia pacjentów.

Poza wyznaczonymi limitami w poradniach przyjmowani są pacjenci:

- do przyjęcia na oddziały szpitalne OCO,
- na wyznaczone terminem w OCO zabiegi ambulatoryjne,
- do konsultacji z innych szpitali,
- przywiezieni karetką,
- „pierwszorazowi” z rozpoznaniem choroby nowotworowej: do Poradni Ginekologii Onkologicznej, Poradni Radioterapii oraz do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi pacjentki skierowane na etap diagnostyki pogłębionej (2 etap badań skryningowych).


Do poradni, gdzie obowiązują limity przyjęć można je planować, także telefonicznie (w ilości 10-25 osób na liście na dany dzień w zależności od poradni), pod numerami telefonów:

- rejestracja do poradni znajdujących w budynku przyszpitalnym: 77441 60 04; 77441 60 05
- rejestracja do poradni znajdujących w nowym budynku Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej:


77 441 60 07 ;  77 441 60 08.


W dniu wizyty zaplanowanej wcześniej, należy zgłosić się do właściwej rejestracji (tam, gdzie znajduje się poradnia) do godziny 11.30 oraz przedstawić dokument tożsamości z numerem PESEL, a następnie pobrać numer kolejności przyjęcia w wybranej poradni.