ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Onkologia kliniczna

Onkologia Kliniczna z Odcinkiem Dziennym II

 

Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym zajmuje się diagnostyką i leczeniem systemowym (farmakologicznym) nowotworów złośliwych. Leczenie systemowe obejmuje chemioterapię, hormonoterapię, immunoterapię oraz terapię molekularnie ukierunkowaną.

 

Leczymy według aktualnych zaleceń krajowych i międzynarodowych towarzystw onkologicznych, stosujemy leczenie systemowe samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i radioterapią. Leczymy także chorych z powikłaniami, prowadzimy terapię przeciwbólową i wspomagającą.

 

Stosujemy leki refundowane w Polsce. Leczymy także pacjentów ubezpieczonych w krajach Unii Europejskiej. Nasi pacjenci mają dostęp do nowoczesnych leków w ramach programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Od ponad 20 lat oddział uczestniczy również w międzynarodowych badaniach klinicznych. Stanowią one nie tylko cenne uzupełnienie panelu dostępnych terapii, ale także niepowtarzalną szansę dla wielu chorych, u których dotychczas znane metody leczenia okazały się nieskuteczne.

 

Leczenie realizowane jest w ramach hospitalizacji wielodniowej, jednodniowej i w warunkach ambulatoryjnych (poradnia). Rocznie realizujemy ponad 3 tys. hospitalizacji wielodniowych oraz ponad 5 tys. jednodniowych. Leki do wlewów dożylnych są przygotowywane w centralnej aptece szpitala z zachowaniem najwyższych standardów dokładności i bezpieczeństwa.

 

We współpracy z zakładami diagnostycznymi szpitala (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Radiodiagnostyki, Pracownia Histopatologiczna) prowadzimy szeroką, nowoczesną diagnostykę nowotworów. W wybranych przypadkach współpracujemy w zakresie diagnostyki z innymi ośrodkami w Polsce.

 

W opiece nad chorymi wspiera nas kardiolog. Chorzy obciążeni poważnymi schorzeniami internistycznymi, w podeszłym wieku, czy ze współistniejącymi innymi nowotworami są u nas leczeni z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

 

Pacjenci mają ponadto dostęp do opieki psychologicznej oraz do niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych.

 

W trosce o dobrą jakość życia naszych chorych uruchomiliśmy system chłodzenia skóry głowy zmniejszający ryzyko wypadania włosów po chemioterapii (tzw. „czepek chłodzący”, ang: cooling cap).

 

Pracownicy oddziału prowadzą szkolenia dla internistów i lekarzy rodzinnych w zakresie symptomatologii i wczesnej diagnostyki nowotworów oraz dla pielęgniarek w zakresie obsługi portu naczyniowego.