PTO - Linki

Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Opolu

 

Zalecenia dla lekarzy bazy zagraniczne:
Poniżej załączone są linki, które stanowią zalecenia odnośnie diagnostyki, leczenia i postępowania w
określonych rozpoznaniach nowotworów w Stanach Zjednoczonych i w państwach Europy. Nie wszystkie
przedstawione opcje terapeutyczne są dostępne w Polsce.

Zalecenia ESMO- http://www.esmo.org
Zalecenia NCCN- http://www.nccn.org/professionals/
Zalecenia ASCO- http://www.asco.org/quality-guidelines/guidelines
Zalecenia EUA - http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/
Zalecenia NICE - http://www.nice.org.uk/guidance

 

Zalecenia dla lekarzy bazy polskie:
Zalecenia postępowania przedstawione przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
odnośnie diagnostyki i leczenia nowotworów dostosowane do obecnej sytuacji i dostępności
opcji terapeutycznych w Polsce.

Zalecenia PTOK- http://www.onkologia.zalecenia.med.pl

 

Kalkulatory medyczne i normogramy dla lekarzy:
https://www.adjuvantonline.com/index.jsp
http://skynet.ohsu.edu/nomograms/
http://www.mayoclinic.org/medical-professionals/adjuvant-systemic-therapy-tools/colon-cancer
http://www.mskcc.org/cancer-care/prediction-tools

 

Wyszukiwarki badań klinicznych:
Na świecie- http://clinicaltrials.gov/
W Polsce- http://www.pto.med.pl/badania_kliniczne

 

Statystyka medyczna:
http://globocan.iarc.fr/Default.aspx
http://onkologia.org.pl/


Serwisy onkologiczne zagraniczne:
http://www.cancernetwork.com/
http://www.e-eso.net/home.do
http://www.medscape.com/
http://www.primeoncology.org/
http://www.practiceupdate.com/update/?init=1
http://www.touchoncology.com/

 

Serwisy onkologiczne polskie:
http://www.tvmed.pl/zaloguj
http://www.poasco.pl/
http://www.eonkologia.pl/
http://onkologia-online.pl/
https://www.medipress.pl/index.php
http://www.puo.pl/