ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

KADRA

Onkologia Kliniczna z Odcinkiem Dziennym II

 

Nad chorymi czuwa zespół doświadczonych lekarzy onkologów klinicznych i internistów. Wszyscy lekarze pracują w oddziale stacjonarnym, dziennym i w poradni, w systemie rotacyjnym. Ta sama grupa lekarzy opiekuje się chorym podczas całego procesu leczenia w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych i wieloletnich kontroli po leczeniu. Daje to wysoką jakość opieki na każdym etapie leczenia i niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa dla chorych.
Opiekę pielęgniarską sprawuje zespół 18 doskonale wykwalifikowanych pielęgniarek, z których większość jest specjalistkami pielęgniarstwa onkologicznego. Wszystkie pielęgniarki ukończyły kurs obsługi portu naczyniowego i postępowania w przypadku wynaczynienia. Sekretarki medyczne zapewniają raportowanie świadczeń do Narodowego Fundusz Zdrowia oraz wspierają lekarzy w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Administracyjną obsługą badań klinicznych oraz współpracą z monitorami zajmują się koordynatorzy badań klinicznych. O porządek i wydawanie posiłków dbają panie salowe.


Zespół nieustająco poszerza swoje kwalifikacje podczas kursów, szkoleń oraz konferencji naukowych. 

 

Ordynator Oddziału:

mini b radecka2018

dr n. med. Barbara Radecka

Specjalista onkologii klinicznej (2003), specjalista chemioterapii nowotworów (1997), internista (1993), ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.
Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest leczenie chorych na raka piersi, biologia i leczenie przerzutów do mózgu oraz obserwacja chorych po leczeniu onkologicznym.
Tytuł dr n. med. uzyskała w 2004 r. Temat rozprawy doktorskiej: Odległe wyniki leczenia nawrotów raka piersi u chorych po pierwotnym leczeniu operacyjnym.

Jest członkiem polskich i międzynarodowych zespołów badawczych oraz współautorką kilkudziesięciu doniesień naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Stypendystka European Society of Medical Oncology (ESMO) w Instytucie Jules Bordet w Brukseli w 2009.

Jest wykładowcą polskich i międzynarodowych konferencji i kongresów onkologicznych (m. in. Spotkanie po ASCO, Kongres PTOK, konferencje edukacyjne PTOK, PTO, PSPO, Kongres SIS, Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy).
Od 2011 roku pracuje także w charakterze nauczyciela akademickiego (Uniwersytet Opolski - Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydział Przyrodniczo-Techniczny; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu - Instytut Pielęgniarstwa)

Należy do Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK, członek Sądu Koleżeńskiego), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO, członek Sądu Koleżeńskiego) i European Society of Medical Oncology (ESMO).

 

Zastępca Ordynatora Oddziału:
lek. med. Joanna Hudała-Klecha, specjalista onkologii klinicznej

lek. med. Marek Gełej, specjalista onkologii klinicznej

 

Starsi asystenci:
lek. med. Edyta Operacz, specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Piotr Pawlak, specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Magdalena Derus, specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Piotr Jacyk, specjalista onkologii klinicznej, mgr inż. biotechnologii

lek. med. Justyna Czech, specjalista onkologii klinicznej

 

Rezydenci:
lek. med. Małgorzata Siemińska
lek. med. Dominika Raźniewska

lek. med. Katarzyna Kościów
lek. med. Adam Kowalczyk

lek. med. Krystian Kowalczyk

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Izabela Olender, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 

Pielęgniarka Koordynująca:
Renata Rosiak, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 

Pielęgniarki:
Elżbieta Czypek, starsza pielęgniarka

Małgorzata Jaworska, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Justyna Skiba - Bubin, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Helena Marny-Janusz, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Beata Marut, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Magdalena Borkowska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Bożena Noworolska, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Teresa Musioł, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Natalia Kurnyta, starsza pielęgniarka

Weronika Czeszek, starsza pielęgniarka
mgr piel. Weronika Ochman, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
mgr piel. Marzena Pietrzkiewicz, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Barbara Pazdan, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista pielęgniarstwa paliatywnego
mgr piel. Jolanta Sarga, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Grażyna Suszczyk, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Dorota Tylka, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Magdalena Uchańska- Ożga, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Marzena Wolik, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Ewa Gliszczyńska-Stępień, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Agnieszka Bień, starsza pielęgniarka

Katarzyna Bergiel, starsza pielęgniarka

 

Sekretarki:
mgr Aleksandra Pietrusa
Grażyna Punt
mgr Dorota Skóra
mgr Izabela Szmagara
Katarzyna Wrześniak
mgr Justyna Wróbel
Wioletta Zmysłowska

 

Koordynatorzy badań klinicznych:
mgr biotech. Natalia Obruśnik
mgr biotech. Patryk Zając

 

Salowe:
Barbara Breus
Edyta Grzesik
Renata Konwisarz
Małgorzata Szydełko
Beata Wiercimok