ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Inewstycje i modernizacjie

1. Budowa pawilonu Zakładu Radioterapii.

W 2005r. oddano do użytkowania nowy budynek Zakładu Radioterapii który realizowany był w ramach „Kontraktu Województwa Opolskiego”. Koszt budowy Zakładu wyniósł 11,3 mln. Na finansowanie inwestycji złożyły się dotacje z : budżetu państwa, Samorządu Województwa Opolskiego, Urzędu Miasta Opola oraz środki własne Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.

 

1.Lokalizacja przyszłego Zakładu Radioterapii.

 

 

2. Lokalizacja przyszłego Zakładu Radioterapii.

 

 

3. Budowa Zakładu Radioterapii.

 

 

4.Budowa Zakładu Radioterapii.

 

 

5.Holl główny Zakładu Radioterapii.

 

 

6. Prace montażowe przy akceleratorze.

 

 

7. Pomieszczenie sterowni akceleratora.

 

 

8. Wejście główne do Zakładu Radioterapii.

 

 

9. Zakład Radioterapii stara i nowa część.

 

 

10. Elewacja boczna Zakładu Radioterapii.

 

 

 

2. Budowa pawilonu poradni przyjęć pierwszorazowych wraz z dziennym oddziałem chemioterapii.

W dniu 28 stycznia 2010r., po 10 miesiącach prac (łącznie z wyburzeniami m.in. komina kotłowni) nastąpiło uroczyste otwarcie nowego pawilonu poradnianego z odcinkiem dziennym chemioterapii.

Inwestycja o wartości 5,4 mln zł (na którą 2,1 mln zł wydano z budżetu województwa opolskiego, 2,2 mln zł z funduszy europejskich oraz 1,1 mln zł ze środków własnych Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.

Nowy obiekt, to ponad tysiąc metrów powierzchni, zagospodarowanej gabinetami lekarskimi, przestronnym holem, aneksami poczekalnianymi. W części podpiwniczonej znajduje się infrastruktura techniczna, m.in. wentylatornia.

 

 

 

1. Budowa nowej przychodni.

 

 

2. Budowa nowej przychodni.

 

 

3. Elewacja zewnętrzna pawilonu poradni przyjęć pierwszorazowych.

 

 

4. Hol rejestracji do poradni przyjęć pierwszorazowych.

 

 

5. Poczekalnia do gabinetów poradni przyjęć pierwszorazowych.

 

 

 

3. Modernizacja Bloku Operacyjnego.

 

Dnia 8 kwietnia 2013r. dokonano uroczystego otwarcie bloku operacyjnego w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, po trwającej 8 miesięcy gruntownej modernizacji.

Od lat 70. minionego wieku operacje onkologiczne w Opolu wykonywano w niewielkiej salce, usytuowanej w północnym skrzydle oddziału. Nowy blok operacyjny, który zaczął funkcjonować dopiero w roku 1988 był na ówczesne czasy niezwykle nowoczesny. Po ostatniej modernizacji stał się Blokiem Operacyjny na miarę XXI wieku.

Powierzchnia użytkowa – 604 m2

Powierzchnia zabudowy – 776 m2

Kubatura - 2800m3

 

Modernizacja bloku operacyjnego kosztowała 7,5 mln zł, pochodzących w całości ze środków własnych Szpitala!

Co roku w Opolskim Centrum Onkologii wykonuje się ok. 2 tys. operacji i zabiegów. Po uruchomieniu nowego bloku będzie można zwiększyć tę liczbę o kilkaset. Dzięki modernizacji pozyskaliśmy dwie supernowoczesne sale operacyjne. Ponadto każda z nich wyposażona jest w instalację, umożliwiającą podłączanie kamer i łączenie się w trakcie zabiegów przez Internet z innym ośrodkiem onkologicznym. Jest również dodatkowa sala do mniejszych zabiegów, w której wykonywane będą także operacje laparoskopowe. O piąte stanowisko powiększyła się sala wybudzeń. Dokupiliśmy ponadto stół operacyjny, aparat do znieczuleń, oprzyrządowanie chirurgiczne, dwa kardiomonitory, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne.

 

1. Początek lat 80-ch. Budowa Bloku Operacyjnego.

 

 

2. Sala operacyjna przed modernizacją.

 

 

3. Prace budowlane na Bloku Operacyjnym.

 

 

4. Nadbudowa kondygnacji technicznej nad Blokiem Operacyjnym.

 

 

5. Prace budowlane na Bloku Operacyjnym.

 

 

6. Wejście na blok operacyjny po modernizacji.

 

 

7. Sala operacyjna nr 1.

 

 

8. Sala operacyjna nr 2.

 

 

9. Sala operacyjna nr 3.

 

 

4. Modernizacja Zakładu Radioterapii w starej części wraz z adaptacją bunkra pod akcelerator nr 3.

Nowy akcelerator zakupiono dzięki 8-milionowej dotacji Ministerstwa Zdrowia, w ramach środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Remont starej części i adaptację bunkra pod nowy akcelerator w Zakładzie Radioterapii w kwocie 1,5 miliona zł Szpital sfinansował z własnych środków.

Nowy akcelerator pod względem technologicznym stoi o kilka poziomów wyżej od dotychczas przez nas posiadanych – mówi dr Wojciech Redelbach, dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii. – Pozwoli na wprowadzenie techniki leczniczej, tzw. stereotaksji, stosowanej m.in. w guzach mózgu. Metoda ta pozwala na bardzo precyzyjne dozowanie wiązki promieniowania a nawet dopasowanie jej do kształtu guza. Minimalizuje to skutki uboczne całej terapii, co oznacza, że napromienianych będzie znacznie mniej zdrowych tkanek. Chodzi zwłaszcza o ochronę rdzenia kręgowego czy pęcherza moczowego. Dzięki urządzeniu możliwa też będzie ściślejsza współpraca z opolską neurochirurgią, skąd pacjenci z guzem mózgu na dalsze leczenie będą trafić do nas, a nie jak dotychczas do innych ośrodków, najczęściej w Gliwicach.

1. Wejście do bunkra akceleratora nr 3.

 

 

2. Prace montażowe akceleratora nr 3.

 

3. Prace montażowe akceleratora nr 3.

 

 


4. Hol z poczekalniami w Zakładzie Radioterapii.

 

 

5. Zakład Radioterapii po remoncie.

 

 

5. Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.

W sierpniu 2014r. rozpoczęła funkcjonowanie Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Koszt zakupu rezonansu to 5 mln złotych, z czego koszt Szpitala to 15 proc. tej sumy, a pozostała część (85 proc.) pochodzi z dotacji Ministerstwa Zdrowia, ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2006-2015.

Natomiast trwająca 9 miesięcy budowa specjalnego pawilonu (tzw. bunkra), w którym rezonans został zainstalowany, to koszt 2,6 mln złotych, które Szpital sfinansował z własnych środków.

Rezonans magnetyczny pozwala bardzo dokładnie obejrzeć narządy wewnętrzne, a szczególnie tkanki miękkie, w których najczęściej występują nowotwory. Doskonale sprawdza się także w obrazowaniu układu nerwowego i rdzenia kręgowego. Urządzenie wyposażone jest w cewki: diagnostyczną do badania gruczołu piersiowego oraz biopsyjną. Dzięki nim możliwe jest rozpoznanie choroby, ale też wykonanie biopsji pod kontrolą rezonansu, zaś mammotom, zsynchronizowany z rezonansem, pozwala wykonać małoinwazyjny zabieg usunięcia łagodnych zmian ogniskowych w piersi. Innymi słowy aparat pozwala nie tylko na wczesne rozpoznanie, ale i skuteczne leczenie oraz lepszą kontrolę przebiegu choroby nowotworowej.

 

1. Prace początkowe przy budowie pawilonu pracowni rezonansu magnetycznego.

 

 

2. Budowa pawilonu pracowni rezonansu magnetycznego.

 

 

3. Elewacja zewnętrzna pracowni rezonansu magnetycznego.

 

 

4. Hol wejściowy do pracowni rezonansu magnetycznego.

 

 

5. Poczekalnia w pracowni rezonansu magnetycznego.

 

 

6. Rezonans magnetyczny.

 

 

6. Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.

Głównym celem projektu jest usprawnienie procesu wymiany informacji i komunikacji poprzez rozwój realizowanych w szpitalach e-usług oraz utworzenie nowych funkcjonalności (modułów informatycznych, nowoczesnych platform e-usług), unifikacja systemów wymiany informacji wewnątrz poszczególnych szpitali, a także pomiędzy partnerami oraz wdrożenie e-obiegu dokumentów.

 

 

 

 

 

 

7. Budowa układu wodociągowego z rezerwowym źródłem zaopatrzenia w wodę w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.

W 2015r. ukończono inwestycję budowę układu wodociągowego z rezerwowym źródłem zaopatrzenia w wodę wraz z systemem hydrantów zewnętrznych w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu. Koszt inwestycji wyniósł 1 mln zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 0,8 mln zł.

 

1. Zbiorniki rezerwowego ujęcie wody.

 

 

2. Zespół zmiękczaczy wody.

 

 

3. Instalacja rezerwowego ujęcie wody.