ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Odwiedziny pacjentów

Informujemy, że z dniem 24 czerwca w Opolskim Centrum Onkologii dopuszcza się kontakt osobisty pacjentów z innymi osobami (odwiedziny) w Oddziałach OCO na podstawie wytycznych:


Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach 15.00-18.00 w o ddziałach:
Chirurgii Onkologicznej,
Ginekologii Onkologicznej,
Onkologii Klinicznej.

 

W O. Radioterapii:
w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 15.00-18.00

 

Wprowadza się:
• ograniczenie czasu odwiedzin do 15 minut;
• ograniczenie liczby odwiedzających do 1 osoby do 1 pacjenta;
• na wieloosobowej sali jednoczasowo może być 1 osoba odwiedzająca;
• wskazane jest, aby pacjenta odwiedzała ta sama osoba (ograniczenie rotacji osób wchodzących);
• osoba odwiedzająca wchodząca na oddział obowiązkowo dezynfekuje ręce i ma założoną maskę chirurgiczną zakrywającą nos i usta;
• osoba odwiedzająca zgłasza przyjście do oddziału personelowi dyżurującemu;
• osoba odwiedzająca unika be zpośredniego kontaktu z pacjentem;
• zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji dróg oddechowych;
• personel dyżurny może czasowo ograniczyć ilość odwiedzających w oddziale.

 

W przypadku wzrostu zakażeń Covid 19 w kraju oraz w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w oddziale zasady odwiedzin mogą zostać zmienione.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta może zostać udzielona indywidualna zgoda na o dwiedziny.

 

W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne naszych pacjentów prosimy aby odwiedziny ograniczyć do niezbędnego minimum, a osoby odwiedzające posiadały status zaszczepionego przeciw Covid-9 lub status ozdrowieńca.


Dziękujemy za wyrozumiałość
Zespół ds. Zakażeń

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417
2. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.
3. Ustawa o zmianie ustawy zapobieganiu oraz zwal czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. 2021 poz. 616 oraz akty wykonawcze do ustawy