ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Dostępność Plus dla zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 2.000.000,00 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu zostaną zrealizowane zadania poprawiające komfort pacjentów, a także wzmacniające kompetencje naszych pracowników. Realizacja zadań obejmie:

- budowę łącznika wraz z szybem windowym w celu bezpośredniego, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, skomunikowania oddziału onkologii klinicznej z budynkiem głównym szpitala – dzięki temu hospitalizowani pacjenci , często w ciężkim stanie z wieloma niepełnosprawnościami, z oddziału onkologii klinicznej nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, aby można im było zrobić badanie TK, RTG lub MR,

- wymianę na nowy, a także uzupełnienie sprzętu medycznego na oddziale onkologii klinicznej – dzięki temu poprawi się komfort pobytu pacjentów z niepełnosprawnościami i ich opiekunów na oddziale onkologii klinicznej wraz z odcinkiem dziennym,

- modyfikację strony internetowej i jej przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem tabletów – dzięki temu poprawimy jakość przekazu informacji dla naszych pacjentów z niepełnosprawnościami

- szkolenia dla pracowników z poprawiające jakość obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

 

Umowa dla grantobiorcy

Raport z audytu wstępnego

Informacja