ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

PTO - Epidemiologia

Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Opolu

 

 

 Przedstawiono wybrane dane z roku 2011, które są częścią Biuletynu Nowotwory Złośliwe w 2011
roku w województwie opolskim. Autorem przedstawionych danych jest dr.n.med Kazimierz Drosik
konsultant wojewódzki z dziedziny onkologii klinicznej.
Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2011 u mężczyzn:
W 2011 roku zarejestrowano łącznie 1962 nowe zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn
mieszkających na terenie województwa opolskiego (w roku 2010 – 1936). Najczęstszym nowotworem
złośliwym u mężczyzn jest nadal nowotwór płuca. Zachorowalność na tę chorobę stanowi 20,13% wszystkich
nowych zachorowań, a surowy i standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosi odpowiednio 80,4 i
49,7 (zachorowań na 100 tys.; w roku 2010 odpowiednio 18,6%; 73,1 i 46,9). Kolejne pod względem częstości
zachorowań są nowotwory jelita grubego (łącznie 13,71 % - niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2010),
gruczołu krokowego (10,75% - wzrost), skóry (9,79% - minimalny spadek), pęcherza moczowego (7,9% -
stabilizacja) oraz żołądka (4,38% - spadek).
Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2011 u kobiet:
W roku 2011 zarejestrowano 2024 nowe zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie
opolskim (w roku 2010 - 1797). Najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet jest nadal nowotwór piersi,
który stanowi już 22,2% wszystkich nowych zachorowań (w roku 2010 - 20,9%). Współczynniki surowy i
standaryzowany wyniosły odpowiednio 85,6 i 50,2 (w roku 2010 odpowiednio 71,4 i 42,0). Kolejnymi
nowotworami pod względem częstości są nowotwory: skóry (12,2%; w roku 2010 - 11,1%), jelita grubego
(łącznie 10,08%), płuca (8,35%), trzonu macicy (6,87%), jajnika (5,24%) i szyjki macicy (4,15%).
Kompletne dane dotyczące epidemiologii w województwie opolskim znajdziecie państwo w
Biuletynie Nowotwory Złośliwe w 2011 roku w województwie opolskim w zakładce Rejestr
Nowotworów.

 

Aby uzyskać dostęp do internetowej wersji biuletynu należy skopiować poniższy adres:

http://nowa.onkologia.opole.pl/rejestr-nowotworow