ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Raka Piersi

Zdjęcie


 

Opolskie Centrum Onkologii

Rak nie może czekać

 

Logo

 

Od 2016 r. w Opolskim Centrum Onkologii działa wielodyscyplinarny zespół zajmujący się diagnostyką i leczeniem kobiet chorych na raka piersi. W skład tego zespołu wchodzą lekarze specjaliści (chirurdzy, radiolodzy, patolodzy, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci) a także pielęgniarki onkologiczne, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz sekretarki medyczne. Celem zespołu jest zapewnienie skoordynowanej  wielospecjalistycznej opieki wszystkim kobietom, które zgłaszają się do OCO z podejrzeniem lub potwierdzonym rozpoznaniem raka piersi. OCO jest jedynym w województwie opolskim ośrodkiem realizującym taką skoordynowana opiekę.

Leczymy ok. 400 chorych rocznie. Wyróżnia nas kompaktowość. Cały proces diagnostyki i leczenia odbywa się w jednym szpitalu, chora ma jedną, wspólną dla wszystkich lekarzy dokumentację medyczną. W każdym momencie lekarz może sięgnąć do wszystkich istotnych informacji z wcześniejszych etapów leczenia. Leczymy także chore spoza naszego województwa.


Pracujemy w oparciu o zalecenia polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (m. in. PUO, PTOK, PTChO, PTRO, PSPO, ESMO, NCCN).