ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘKLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB EWIDENCJONOWANYCH W REJESTRZE KORESPONDENCJIKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB EWIDENCJONOWANYCH W REJESTRZE KORESPONDENCJI

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKIKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB OBRONY PRZED ROSZCZENIAMIKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU POTWIERDZENIA POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCHKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU POTWIERDZENIA POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ