ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Pielęgniarki i położne pracujące w Opolskim Centrum Onkologii

Droga Pacjentko, Drogi Pacjencie,
Centrum Onkologii w Opolu


Wizyta w Poradni, czy pobyt w Szpitalu to najczęściej też obecność


pielęgniarki/położnej.

Celem naszej opieki nad pacjentami jest
   wysoka jakość medyczna realizowanych świadczeń,
      chcemy być dostępne dla Pacjenta
         zabiegamy o wysoką jakość pozamedyczną świadczonych usług,
            w dużej mierze zależną od postaw, które prezentujemy.

Pielęgniarki i położne pracujące w Centrum Onkologii stanowią Zespół dobrze rozumiejący przerażenie Pacjenta, u którego lekarze rozpoznali nowotwór złośliwy; jego niepewność wobec przyszłości, obawę przed skutkami leczenia, przed nawrotem choroby.
Konieczna w procesie leczenia hospitalizacja oddziela człowieka od dotychczasowego środowiska życia
i bliskich. Choroba skutkuje najczęściej zmianą trybu życia, przyzwyczajeń, sposobu odżywiania, wywołuje poczucie osamotnienia, zagubienia, utraty nadziei i wiele innych traumatycznych przeżyć
o określonych reakcjach.
Świadomość tych reakcji wśród pielęgniarek i położnych powoduje, iż nieodzownym elementem świadczonej w Centrum naszej opieki jest umiejętność ciągłego dialogu między pacjentem
a pielęgniarką, bądź położną, który bardzo cenią Pacjenci tego Szpitala.

Dzięki wysokiemu poziomowi odpowiedzialności zawodowej i kompetencjom zespół ponad 120 pielęgniarek i położnych z Centrum Onkologii w Opolu wyróżnia nie tylko dobra współpraca
z pacjentem i jego rodziną ale także, z innymi pracownikami medycznymi oraz bardzo duże zaangażowanie w tworzenie pozytywnego wizerunku Szpitala przyjaznego Pacjentom.

Pielęgniarki i położne realizują opiekę nad Pacjentem w oparciu o standardy zawodowe uwzględniające współczesne wymagania stawiane pielęgnowaniu i o wdrożone w Szpitalu procedury medyczne.
Pomagają pacjentom rozwiązywać ich problemy pielęgnacyjne wynikające z istoty choroby zasadniczej, często z chorób towarzyszących oraz ze stosowanego w onkologii sposobu leczenia.

Z myślą o pacjentach opracowały programy edukacyjne i zalecenia, które mają ułatwiać
postępowanie w chorobie, samodzielne funkcjonowanie po opuszczeniu szpitala i poprawiać jakość życia.
Dostępne są m.in.:
→ programy edukacyjne dla chorych z wyłonioną stomią jelitową we wczesnym i późnym okresie po jej wyłonieniu,
→ program obejmujący pacjentki po operacji gruczołu piersiowego uzupełniony materiałami opracowanymi przez rehabilitantki,
→ szczegółowe zalecenia w trakcie i po chemioterapii,
→ zalecenia dla pacjentów leczonych promieniami, w tym; napromienianych na okolicę głowy i szyi,
czy pacjentek ginekologicznych przed brachyterapią,
→ zalecenia dla pacjentów posiadających wszczepiony port naczyniowy i in.

Świadczona przez pielęgniarki i położne opieka nad Pacjentem jest dokumentowana w Historii pielęgnowania będącej częścią indywidualnej dokumentacji medycznej.

W celu podnoszenia jakości tej opieki, współpracujemy z innymi centrami onkologicznymi poprzez powołany przy Opolskim Centrum Onkologii Terenowy Oddział Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych i przez naszych Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa. W ramach opracowanych przez siebie programów kursów jak: pielęgnowanie poru naczyniowego, kursu z minimum onkologicznego, wyszliśmy z inicjatywą dzielenia się wiedzą z pielęgniarkami i położnymi innych szpitali.
Przyszłość pielęgniarstwa w Opolskim Centrum Onkologii w głównej mierze zależy od kierunków rozwoju Szpitala, jego kształt przede wszystkim od potrzeb Pacjentów a także, od rozwoju współpracy zespołu medycznego, będącej wspólnym przedsięwzięciem jego członków z umiejętnym wykorzystaniem posiadanej wiedzy i otwartością w dzieleniu się doświadczeniem.


Pielęgniarka Naczelna
SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu