ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Port naczyniowy

 

Droga Pacjentko/ Drogi Pacjencie
• przewidywane jest u Ciebie przewlekłe dożylne leczenie przeciwnowotworowe?
• obawiasz się bólu związanego z wkłuciami?
• wiesz, że występują u Ciebie znaczne trudności z założeniem wkłucia obwodowego?


NIE MUSISZ SIĘ MARTWIĆ. Istnieje inne rozwiązanie niż wkłucia obwodowe


PORT NACZYNIOWY
Chcemy, aby chorzy leczeni w OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII mieli dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań, dlatego w naszym ośrodku istnieje możliwość założenia portu naczyniowego.

 

Oszczędza on choremu wkłuć do żyły, ponieważ drogą portu można:
• podawać leki (leki przeciwnowotworowe, antybiotyki, kroplówki nawadniające),
• pobierać krew, przetaczać krew,
• podawać środki kontrastowe w czasie badań diagnostycznych.


CO TO JEST PORT NACZYNIOWY?
Jest to wszczepiony pod skórę długoterminowy i stały dostęp do żyły głównej.
Składa się z komory wyposażonej w samouszczelniającą się membranę i połączonego z nią cewnika.

 

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA ZAŁOŻENIE PORTU NACZYNIOWEGO?
• główną zaletą jest możliwość używania go przez wiele miesięcy, a nawet lat (1000-2000 wkłuć zakładając punkcje raz na tydzień, to będzie co najmniej 19 lat),
• uzyskanie dostępu przez wykwalifikowany personel nie jest skomplikowaną czynnością, nie przysparza choremu bólu,
• daje zupełną swobodę podczas wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego w trakcie pobytu w szpitalu np. zmiana bielizny osobistej, kąpiel, przyjmowanie posiłków, przemieszczanie się z pompą infuzyjną,
• minimalizuje powikłania miejscowe związane z drażniącym działaniem leków przeciwnowotworowych, czy zdarzenia niepożądane w postaci wynaczynienia tych leków.

 

CZY WSZCZEPIENIE PORTU JEST BOLESNE?
• zabieg wykonuje się w warunkach bloku operacyjnego zwykle w znieczuleniu miejscowym,
• trwa ok 30-40 min,
• ból podczas zabiegu jest kontrolowany przez personel, z którym pacjent jest w stałym kontakcie;
• zachowane jest czucie dotyku, dlatego pacjent może odczuwać: UCISK, DOTYK, ROZPIERANIE.

 

CZY TO JEST RYZYKOWNY ZABIEG?
Każda procedura medyczna wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań, również implantacja portu naczyniowego. POWIKŁANIA (na temat poniższych powikłań o możesz porozmawiać z lekarzem)

 

Związane z uzyskaniem dostępu żylnego Związane z wszczepieniem „ciała obcego”
• Odma opłucna
• Krwawienie
• Zator powietrzny
• Nieprawidłowe umieszczenie cewnika
• Zakażenie
• Odczyn zapalny w miejscu wszczepienia

 

 

JESTEM ZDECYDOWANA(Y), CHCĘ MIEĆ ZAŁOŻONY PORT JAKIE CZYNNOŚCI WYKONA PERSONEL?
• lekarz w przychodni lub w oddziale ustali termin wykonania zabiegu oraz wystawi skierowanie na konieczne badania krwi (morfologia, parametry krzepnięcia) celem wykluczenia przeciwwskazań.
• jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe („na rozrzedzenie krwi”) np. acenokumarol (Sintrom, Syncumarol), warfaryna (Warfin), clopidogrel (Plavix), rywaroksaban (Xarelto), dabigatran (Pradaxa) a  także podskórnie wstrzykiwane preparaty heparyny – poinformuj o tym lekarza.
• termin wszczepienia portu zwykle zbiega się z terminem planowanego cyklu chemioterapii (aby oszczędzić choremu kolejnego pobytu w szpitalu),
• w dniu zabiegu w godz. porannych zaleca się:
◦ kąpiel całego ciała (u mężczyzn konieczne jest ogolenie klatki piersiowej),
◦ można zjeść posiłek, nie trzeba być na czczo,
◦ pacjenci, którzy przyjmują leki regulujące ciśnienie tętnicze krwi są zobowiązania je przyjąć,
◦ nie należy zabierać na blok operacyjny zegarka, okularów oraz biżuterii
◦ o ewentualnej protezie zębowej poinformuj personel bloku operacyjnego,
◦ na blok zakładamy odzież przeznaczoną na pobyt w szpitalu,
• po otrzymaniu telefonicznej informacji pacjent w asyście pielęgniarki zostanie przekazany na blok operacyjny,
• po zakończonym zabiegu lekarz udzieli informacji o konieczności i terminie usunięcia szwów (czasami odbywa się to podczas planowanego kolejnego cyklu chemioterapii),
• dla potwierdzenia prawidłowo przeprowadzonego zabiegu zostanie wykonane zdjęcie RTG klatki piersiowej,
• po powrocie do oddziału pacjent może wykonywać wszystkie czynności bez żadnych ograniczeń,
• jeśli nasilają się dolegliwości bólowe poinformuj o tym pielęgniarkę – otrzymasz lek p/ bólowy,
• jeżeli zaobserwujesz inne niepokojące objawy np. narastającą duszność, przekrwiony opatrunek natychmiast poinformuj o tym personel,
• pamiętaj o odebraniu „paszportu portu” dokumentu, w którym będą zapisywane bieżące informacje z utrzymania portu, koniecznego podczas pobytu w szpitalu oraz podczas podróży samolotem (bramki bezpieczeństwa).

 

OPUSZCZAM ODDZIAŁ SZPITALNY- JAK DBAĆ O PORT W DOMU?
• do momentu, kiedy w ranie są szwy tj. około 10 dni, wykonujemy opatrunek 1 x dziennie PAMIETAJ!
Umyj ręce > usuń wcześniejszy opatrunek > zdezynfekuj okolice rany np. Octeniseptem (do kupienia w aptece bez recepty) – spryskaj i odczekaj aż wyschnie > naklej świeży plaster z opatrunkiem,
• po usunięciu szwów port naczyniowy chroni najlepszy opatrunek – twoja skóra,
• po zagojeniu rany pacjent z zaimplantowanym portem może prowadzić normalne życie, kąpać się uprawiać sport. Jedynym ograniczeniem są zajęcia związane z napięciem
w okolicach wszczepienia portu i przebiegi cewnika.

• NIE ZALECA SIĘ:
◦ gwałtownego dźwigania dużych ciężarów,
◦ gry w tenis, golfa,
◦ stałego drażnienia okolicy portu przez np. szelki od spodni, pasek od torebki/plecaka

• ZALECA SIĘ:
◦ pilnowanie, aby do punkcji membrany były stosowane wyłącznie specjalne igły z tzw. szlifem Hubera,
◦ dbanie o skórę nad komorą portu przez ograniczenie ekspozycji na słońce,
stosowanie łagodnego kremu natłuszczającego,
◦ jeżeli port nie jest używany należy pamiętać o konieczności zgłoszenia się do poradni
chemioterapii (Gab. 11) Opolskiego Centrum Onkologii co ok. 6 – 8 tyg. Celem
kontroli układu i przepłukania portu.

 

ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI STANDARDAMI POSTĘPOWANIA, PORT MOŻE BYĆ USUNIĘTY PÓŁ ROKU PO ZAKOŃCZENIU RADYKALNEGO LECZENIA. PAMIĘTAJ - W WALCE Z RAKIEM JESTEŚMY Z TOBĄ!
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 441 6094
Opracowanie: mgr Izabela Olender - specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego, dr n. med. Barbara Radecka
O. Onkologii Klinicznej z O. Dz. OCO