Pytania i odpowiedzi

 

 

Pytanie: Moja siostra ma planowaną operację w Waszym Centrum. Chciałabym być przy niej po operacji i w dzień i w noc przez kilka dni. Proszę o podanie, jakie warunki takiego pobytu akceptuje Wasze Centrum.

Odpowiedź: W Centrum Onkologii nie praktykujemy obecności członków rodziny przy pacjencie, który tuż po zabiegu trafia z reguły na 1 dobę na salę pooperacyjną. Na tej sali jest stanowisko 24 godzinnego nadzoru pielęgniarskiego i pacjenci po operacji są pod stałą obserwacją. W następnych dobach po zabiegu podczas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym należy zamiar 24 godzinnej obecności członka rodziny przy pacjencie zgłosić ordynatorowi lub pielęgniarce oddziałowej. Zapewniamy na oddziale tylko warunki typowe dla osób odwiedzajacych.

Elżbieta Duda - Pielęgniarka Naczelna

 


Pytanie: Czy możliwe jest zrobienie badań (badanie krwi) w kierunku wykrycia stanu zagrożenia chorobą nowotworową? Aktualnie jest wszystko w porządku - ale w najblizszej rodzinie z powodu nowotworu zmarły w ostatnim czasie dwie osoby. Proszę o wskazanie kierunku i podanie szczegółów co do możliwości przeprowadzenia badań.

Odpowiedź: W swoim e-mailu poruszyła Pani dość złożony problem. Nie da się, na podstawie badania krwi z całą pewnością wykryć nowotworu ani ocenić ryzyka zachorowania z dwoma w zasadzie wyjątkami. Pierwszy to rak piersi: znane są mutacje w obrębie pewnych genów predysponujące do zachorowania na raka tego gruczołu (i kilka innych). Podobna sytuacja dotyczy. Drugim nowotworem do którego predyspozycje można wykryć to rak jelita grubego. Prawdopodobnie inne nowotwory mogą być również w jakimś stopniu zależne od mutacji w innych genach, ale nie wiadomo jeszcze ani które to są geny, ani jakie mutacje.
Oddzielną sprawą jest rodzinne występowanie nowotworów, które z jednej strony mogą być zależne od mutacji, ale z drugiej strony od czynników środowiskowych (np. nawyki żywieniowe, używki). Jako podejarzane o możliwość rodzinnego występowania uznaje się te, w których do zachorowania dochodzi przed 50. rokiem życia.
Aby sprawę rozstrzygnąć proponuję zwrócić się do Poradni Genetyki Onkologicznej, gdzie po zebraniu wywiadku o zachorowaniach w rodzinie zostaną ustalone wskazania do dalszych badań, a w wypadku stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania, również zostanie przygotowany plan badań profilaktycznych. Poradnie genetyczne sa obecnie w każdym województwie. Informacje o adresie i sposobie rejestracji powinna Pani uzyskać w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

dr med. Kazimierz Drosik

 


Pytanie: Za dwa dni mam planowany zabieg operacyjny sutka przy użyciu kotwiczki. Od trzech lat widoczne są zmiany - mikrozwapnienia o wielkości 0,9 mm. Zabieg ma być wykonany właściwie na moją prośbę, ponieważ niepokoi mnie ta niepewność. Zmiana nie jest widoczna na USG. Tak naprawde to nikt nie analizował moich zdjeć z mammografii. Jest suchy opis, chirurg onkolog twierdzi, że to z pewnością nic groźnego, ale można zbadać. Czekałam rok a teraz już sama nie wiem, co robić?

Odpowiedź: W przypadku każdej wątpliwości co do charakteru stwierdzanych mikrozwapnień należy wykonać zabieg diagnostyczny, np. wycięcie podejrzanego ogniska po założeniu tzw. "kotwiczki". Wczesne raki piersi sa dużym problemem diagnostycznym i lepiej takie podejrzane ognisko usunąć, niż czekać na pełnoobjawowego raka piersi pod postacią macalnego guza, tym bardziej z przerzutami do węzłów chłonnych czy odległymi do płuc, kości itd. Osobiście twierdzę, że podejmuje Pani dobrą decyzję. Jeśli sprawa okaże się łagodna - to świetnie, jeśli złośliwą - to wyleczalność tak wczesnych raków piersi sięga ponad 90%, czyli też dobrze.

lek. med. Wojciech Redelbach - specjalista Chirurg - Onkolog

 


Pytanie: Czy istnieje możliwość skorzystania z wizyt domowych onkologa lub innego lekarza, u pacjenta, którego leczenie ogranicza się do opieki paliatywnej?

Odpowiedź: Istnieje taka możliwość, jeśli pacjent zamieszkuje na terenie Opola, ew. w jego rejonie do 20 km. Wówczas po uzyskaniu skierowania do Hospicjum Domowego CARITAS wystawionego przez lekarza POZ lub w poradni onkologicznej należy zarejestrować telefonicznie pacjenta do:
Poradni Opieki Paliatywnej CARITAS - ul. Chabrów 74 w Opolu. Tel. 77/455 33 16 w poniedziałki 13,00 - 14,00, wtorek - piątek 12,30 - 14,30. Stały kontakt telefoniczny we wszystkie dni tygodnia od 8,00 do 20,00 - nr kom. 600 47 84 42. Pod tym numerem można uzyskać wszelkie informacje dotyczące możliwości objęcia pacjenta w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej opieką domową.
Poradnia Medycyny Paliatywnej - rejestracja telefoniczna - 77/441 36 66, która mieści się przy ul. Mickiewicza 2-4 w Opolu i tam uzyskać podobne informacje dotyczące domowej opieki paliatywnej świadczonej przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej. Wymagane jest również skierowanie do Zespołu DOH.
W przypadku zamieszkiwania w innych rejonach województwa opolskiego wszelkie informacje dotyczące możliwości opieki domowej, uzyskać można w przychodni rejonowej POZ. Na terenie województwa opolskiego działają liczne oddziały opieki paliatywnej m. in. Caritas.

lek. med. Joanna Hudała-Klecha, st. asystent Oddziału Onkologii Ginekologicznej