ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Diagnostyka

 

 

Logo


 

W procesie diagnostyki korzystamy z nowoczesnej aparatury do badań ultrasonograficznych (USG), mammografu cyfrowego (MMG) oraz rezonansu magnetycznego (MR) wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Wykonujemy biopsje aspiracyjne cienkoigłowe, biopsje gruboigłowe, także pod kontrolą obrazu USG czy MR oraz biopsje mammotomiczne. Pobrany materiał jest oceniony przez histopatologa w ciągu zaledwie kilku dni.
 
Każda chora, u której rozpoznano raka piersi jest omawiana podczas cotygodniowego konsylium. Wówczas zapada decyzja o wyborze optymalnego leczenia (wybór metod, kolejność ich zastosowania). U części chorych w pierwszym etapie przeprowadzone jest leczenie chirurgiczne, u niektórych jednak rozpoczynamy leczenie od chemioterapii, hormonoterapii lub nowoczesnego leczenia przeciwciałami. Niemal 90% kobiet rozpoczyna leczenie w ciągu 2 tygodni od konsylium.

ZDJĘCIA: