ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Co leczymy?

Chirurgia Onkologiczna

 

1. LECZENIE ZMIAN ŁAGODNYCH I ZŁOŚLIWYCH PIERSI:
•    usunięcie guzów piersi- tumorektomie;
•    usunięcie części piersi - kwadrantektomie;
•    leczenie oszczędzające pierś w przypadkach raka, zabiegi onkoplastyczne;
•    amputacje piersi- amputacje radykalne, proste, toaletowe;
•    rekonstrukcje piersi ( jednoczasowe, odroczone, z użyciem endoprotez, ekspanderoprotez, z tkanek własnych- płatem z mięśnia najszerszego grzbietu, płatem TRAM)
•    rekonstrukcje brodawki sutkowej
•    korekta deformacji piersi z użyciem własnej tkanki tłuszczowej sposobem Colemana

2. ZABIEGI NA UKŁADZIE CHŁONNYM (ZARÓWNO  DIAGNOSTYCZNE JAK I LECZNICZE):
•    procedura węzła wartowniczego (SLNB) w raku piersi;
•    procedura węzła wartowniczego w czerniaku skóry                                                   
•    chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
•    radykalna limfadenektomia szyjna;
•    radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
•    radykalna limfadenektomia pachowa;
•    limfadenektomia w raku żołądka,
•    całkowite wycięcie mezorektum -TME w raku odbytnicy,

3. ZABIEGI OPERACYJNE NA PRZEWODZIE POKARMOWYM:
•    usunięcie ślinianek przyusznych, podjęzykowych
•    resekcje dystalnej części przełyku jak i wpustu żołądka
•    resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią jak i resekcje częściowe;
•    operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
•    operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych ( przerzutowych) zabiegi resekcyjne jak i termoablacja;
•    operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
•    operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision(TME);
•    przezodbytnicze usunięcie guzów i polipów odbytnicy - TAMIS

4. ZABIEGI W OBRĘBIE SKÓRY:
•    wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
•    zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
•    leczenie czerniaka skóry – biopsja wycinająca zmian podejrzanych, radykalizacje z procedurą węzła wartowniczego

5. ZABIEGI NA TARCZYCY:
•    operacje podejrzanych guzów tarczycy
•    operacje w raku tarczycy

6. ZAKŁADANIE PORTÓW NACZYNIOWYCH DLA POTRZEB ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO I CHEMIOTERAPII

7. ZAKŁADANIE PRZETOK ODŻYWCZYCH PRZEWODU POKARMOWEGO

8. ZABIEGI OPERACYJNE NA PRZEWODZIE POKARMOWYM TECHNIKAMI MAŁOINWAZYJNYMI- LAPAROSKOPOWO
•    usunięcie guzów śródściennych żołądka
•    usunięcie guzów jelita cienkiego
•    operacje jelita grubego- usunięcie polipów, odcinkowe resekcje jelita grubego, radykalne resekcje jelita grubego, przednia resekcja odbytnicy
•    brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy