ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Badania kliniczne

Onkologia Kliniczna z Odcinkiem Dziennym II

 

Poza terapią standardową w Oddziale prowadzone są badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo nowych leków przeciwnowotworowych. Dzięki badaniom klinicznym chory ma możliwość otrzymywania nowatorskiej, eksperymentalnej terapii przeciwnowotworowej, a także leków w nierefundowanych w Polsce.
Wszyscy lekarze i pielęgniarki posiadają certyfikat potwierdzający znajomość zasad dobrej praktyki klinicznej (ang: good clinical practice, GCP) obowiązującej podczas realizacji badań klinicznych. Od strony administracyjnej przebieg badania zabezpieczają koordynatorzy badań klinicznych. Monitorzy badań klinicznych korzystają z wydzielonego miejsca do pracy, z pełnym dostępem do mediów.