ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Świadczone usługi

Onkologia Ginekologiczna

 

Oddział Onkologii Ginekologicznej wraz z Pododdziałem Brachyterapii zajmuje się przede wszystkim leczeniem nowotworów narządu rodnego u kobiet. Podstawowymi metodami leczenia stosowanymi w oddziale są:

  • brachyterpia,
  • chemioterapia.

Chemioterapia aplikowana jest najczęściej chorym na raka jajników, ale również chorym na inne nowotwory kobiecego narządu rodnego. Jest stosowana jako leczenie samodzielne (rak jajników) lub w skojarzeniu z radioterapią (chemio-radioterapia) w przypadku innych nowotworów.

W Oddziale Onkologii Ginekologicznej hospitalizowane są również kobiety chore na inne nowotwory, u których Zakład Radioterapii prowadzi teleradioterapię . Oddział Onkologii Ginekologicznej dysponuje dobrze przygotowaną, młodą i ambitną kadrą lekarską oraz doświadczoną kadrą pielęgniarską. Umożliwia to prowadzenie leczenia i sprawowanie całodobowej opieki nad chorymi na wysokim poziomie. 

Oddział posiada komorę laminarną z pionowym przepływem powietrza specjalnie przygotowaną do bezpiecznego przygotowania leków onkologicznych.

Posiada również pompy infuzyjne umożliwiające precyzyjne, nawet wielogodzinne podawanie leków cytostatycznych.

Oddział, poza leczeniem standardowym, wykonuje tzw. procedury wysokospecjalistyczne zlecone i finansowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz przez Opolską Regionalną Kasę Chorych. Procedury te, to stosowanie niektórych bardzo kosztownych metod leczenia z zastosowaniem najbardziej skutecznych, ale bardzo drogich leków przeciwnowotworowych lub tez metod wymagających wykorzystania unikalnej aparatury terapeutycznej.

Procedurami wysokospecjalistycznymi stosowanymi w Oddziale Onkologii Ginekologicznej są:

  • leczenie chorych na raka jajnika z zastosowaniem paclitaxelu
    (finansowane przez Ministerstwo Zdrowia),
  • brachyterapia LDR w nowotworach narządu rodnego z wykorzystaniem aparatu Selectron (finansowana przez Opolską Regionalną Kasę Chorych).

Oddział Onkologii Ginekologicznej, podobnie jak i wszystkie jednostki wchodzące w skład Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, funkcjonuje na zasadzie integralności lecznictwa zamkniętego i otwartego. Polega to na tym, że ta sama grupa lekarzy opiekuje się chorym począwszy od pierwszej wizyty w ośrodku onkologicznym, poprzez cały proces leczenia w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych a na wieloletnich kontrolach po zakończeniu leczenia skończywszy. Daje to wysoką jakość opieki na każdym etapie leczenia i niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa dla chorych który zawsze wiedzą, do kogo mogą się zwrócić w wypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

 Należący do oddziału Onkologii Ginekologicznej posiada dobrze wyposażony gabinet zabiegowy do zakładania aplikatorów dojamowych w warunkach bezpromiennych, a więc w warunkach bezpiecznych dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego przygotowującego pacjentkę do leczenia.

Pozwala to na dokładne, wspomagane systemem komputerowym zaplanowanie leczenia i dobór optymalnych aplikatorów, przez co rozkład dawki promieniowania jonizującego jest bezpieczny dla sąsiadujących z nowotworem narządów krytycznych. Samo leczenie z wykorzystaniem promieniowania Cezu 137 odbywa się w pokoju terapeutycznym, gdzie dzięki zastosowaniu nowoczesnego aparatu Selectron LDR cały przebieg leczenia kontrolowany jest komputerowo.

Pokój terapeutyczny posiada wszystkie możliwe do zastosowania zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym. W ten sposób leczenie jest bezpieczne zarówno dla chorej jak i dla personelu zatrudnionego w Pododdziale Brachyterapii.