ukryj
pokaż

Rejestracja:

77 441 6004

Home
Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Opolu

 

 

Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Raka Piersi

Opolskie Centrum Onkologii

Rak nie może czekać

Diagnozujemy szybko i skutecznie, wdrażamy optymalne i wielokierunkowe leczenie, na każdym etapie dbamy o jakość życia.

 

Od 2016 r. w Opolskim Centrum Onkologii działa wielodyscyplinarny zespół zajmujący się diagnostyką i leczeniem kobiet chorych na raka piersi. W skład tego zespołu wchodzą lekarze specjaliści (chirurdzy, radiolodzy, patolodzy, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci) a także pielęgniarki onkologiczne, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz sekretarki medyczne. Celem zespołu jest zapewnienie skoordynowanej wielospecjalistycznej opieki wszystkim kobietom, które zgłaszają się do OCO z podejrzeniem lub potwierdzonym rozpoznaniem raka piersi. OCO jest jedynym w województwie opolskim ośrodkiem realizującym taką skoordynowana opiekę. Leczymy także chore spoza naszego województwa.

 

W procesie diagnostyki korzystamy z nowoczesnej aparatury do badań ultrasonograficznych (USG), mammografu cyfrowego (MMG) oraz rezonansu magnetycznego (MR). Wykonujemy biopsje aspiracyjne cienkoigłowe, biopsje gruboigłowe, także pod kontrolą obrazu USG czy MR oraz biopsje mammotomiczne. Pobrany materiał jest oceniony przez histopatologa w ciągu zaledwie kilku dni.

 

Każda chora, u której rozpoznano raka piersi jest omawiana podczas cotygodniowego konsylium. Wówczas zapada decyzja o wyborze optymalnego leczenia (wybór metod, kolejność ich zastosowania). U części chorych w pierwszym etapie przeprowadzone jest leczenie chirurgiczne, u niektórych jednak rozpoczynamy leczenie od chemioterapii, hormonoterapii lub nowoczesnego leczenia przeciwciałami. Niemal 90% kobiet rozpoczyna leczenie w ciągu 2 tygodni od konsylium.

 

W Opolskim Centrum Onkologii wykonujemy pełne spektrum zabiegów chirurgicznych – zabiegi oszczędzające pierś i pachowe węzły chłonne (biopsje węzłów chłonnych wartowniczych) oraz zabiegi rekonstrukcji piersi – jednoczasowe i odroczone. Z roku na rok zmniejsza się liczba kobiet poddanych radyklanej amputacji, a wzrasta liczba poddanych zabiegom oszczędzającym i rekonstrukcyjnym. Jest to możliwe dzięki temu, że coraz więcej kobiet zgłasza się do nas w bardzo wczesnym stadium choroby. W Opolskim Centrum Onkologii działa również ośrodek badań profilaktycznych.

 

Chore wymagające radioterapii odbywają takie leczenie w nowoczesnym, znakomicie wyposażonym Zakładzie Radioterapii.

 

Stosujemy wszystkie leki refundowane w Polsce i mamy pełny dostęp do leczenia w ramach programów lekowych NFZ. Szpital uczestniczy także w międzynarodowych badaniach klinicznych zapewniając wielu chorym dostęp do najnowocześniejszych i niedostępnych poza badaniami terapii.

 

Kobiety poddane chemioterapii mogą korzystać z systemy chłodzenia skóry głowy, który zmniejsza ryzyko wypadania włosów. W przypadku problemów z dostępem do naczyń żylnych zakładamy „porty naczyniowe”.

 

Wszystkie chore na raka piersi są konsultowane w Poradni Genetyki Onkologicznej. W uzasadnionych przypadkach wykonywane są badania genetyczne. U części chorych wyniki tych badań mają wpływ na wybór najlepszego leczenia.

 

Chore mogą korzystać także z pomocy psychologa i fachowej rehabilitacji.

 

W opiece nad chorymi wspiera nas kardiolog. Nawet chore obciążone poważnymi schorzeniami internistycznymi, w podeszłym wieku, czy ze współistniejącymi innymi nowotworami są u nas leczone z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

 

Szczególną troską otaczamy młode kobiety. Prowadzimy poradnictwo w zakresie zachowania płodności po leczeniu onkologicznym i współpracujemy z bankiem komórek rozrodczych. Prowadzimy także leczenie kobiet ciężarnych chorych na raka piersi.

 

Leczymy ok. 400 chorych rocznie. Wyróżnia nas kompaktowość. Cały proces diagnostyki i leczenia odbywa się w jednym szpitalu, chora ma jedną, wspólną dla wszystkich lekarzy dokumentację medyczną. W każdym momencie lekarz może sięgnąć do wszystkich istotnych informacji z wcześniejszych etapów leczenia.

 

Pracujemy w oparciu o zalecenia polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (m. in. PUO, PTOK, PTChO, PTRO, PSPO, ESMO, NCCN).