ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

O nas

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.

W OCO w Opolu przy ulicy Katowickiej 66A, którego dyrektorem jest Marek Staszewski, bada się i leczy pacjentów w następujących oddziałach i pracowniach:

  • Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym, gdzie ordynatorem jest dr n.med. Barbara Radecka;

  • Oddział Onkologii Ginekologicznej - ordynatorem oddziału jest  lek. med. Marcin Kalus;

  • Oddział Chirurgii Onkologicznej, na którym jest blok operacyjny i pododdział intensywnej opieki pooperacyjnej, ordynatorem oddziału jest dr n.med. Aleksander Sachanbiński;

  • Oddział Radioterapii, na którym ordynatorem oddziału jest lek. med. Piotr Tokar;

  • Zakład Radioterapii, w którym zainstalowana jest nowoczesna aparatura do leczenia promieniami oraz przygotowania leczenia, w tym: komputerowe systemy planowania leczenia, aparat kobaltowy, przyspieszacz liniowy, symulator, modelarnia. Kierownikiem zakładu jest dr Lidia Czopkiewicz, funkcję kierownika zespołu techników pełni Sebastian Zalwert;

  • Zakład Diagnostyki Obrazowej, w której wykonywane są badania przy pomocy tomografu komputerowego, mammografu, aparatu USG i RTG. Kierownikiem pracowni jest lek. med. Bożena Widz-Tomala;

  • Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, w której bada się i konsultuje pacjentów, skierowanych przez innych lekarzy oraz tych, którzy zgłaszają się sami; przychodnia pozwala na przyjęcie każdego pacjenta w dniu, w którym się zgłosi.

 

Dobrze wyszkoleni, doświadczeni pracownicy.

Aparatura i sprzęt medyczny na światowym poziomie.

Współpraca z wiodącymi ośrodkami onkologicznymi w Polsce i poza granicami.

Udział w badaniach klinicznych dotyczących najnowszych metod leczenia.