Kontakt

Adres Centrum:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

ul. Katowicka 66a
45-061 Opole

 

Dane rejestracyjne:

NIP 754-25-57-814       REGON 531420768

 

Sekretariat: tel. (0-77) 441 6001
                   fax (0-77) 441 6003


email: sekretariatat 30x30onkologia.opole.pl

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z formularza ...

 

Pomocne telefony:

Rejestracja:

Budynek przyszpitalny (77) 441 60 04,   (77) 441 60 05
Nowy pawilon Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (77) 441 60 07,    (77) 441 60 08

Izba Przyjęć: (77) 441 60 10

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej: (77) 441 61 54

Sekretariat Zakładu Radioterapii: (77) 441 60 50
Sekretariat Oddziału Chirurgii Onkologicznej: (77) 441 60 73
Sekretariat Oddziału Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym: (77) 441 60 90
Sekretariat Oddziału Ginekologii Onkologicznej z Odcinkiem Dziennym: (77) 441 60 87
Sekretariat Oddziału Radioterapii: (0-77) 441 61 26
Apteka szpitalna: (77) 441 61 76
Pracownia Histopatologii: (0-77) 441 60 64
Dział Statystyki Medycznej i Regionalny Rejestr Nowotworów: tel. , (77) 441 61 48,
(77) 441 61 53, (77) 441 60 97, fax: (77) 441 61 32
Dział Administracyjno-Techniczny: (77) 441 61 55
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: (77) 441 61 00, (77) 441 60 96
Sekcja Eksploatacyjno-Techniczna i Inwestycji: (77) 441 61 06
Sekcja Gospodarcza (77) 441 61 11
Administrator Systemu Informatycznego: (77) 441 61 16