Diagnostyka i leczenia kobiet z rozpoznanym rakiem piersi – postępowanie wielodyscyplinarne