Podstawowe zasady leczenia bólu u chorych na nowotwory