ukryj
pokaż

Rejestracja:

77 441 6004

Home
Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Opolu

 

 

Dzień wolny - 10.11.2017

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2017r.

Opolskie Centrum Onkologii

wykorzystuje ustawowo należny

pracownikom dzień wolny od pracy.

 

 

Poradnie oraz Pracownie Centrum

w dniu 10 listopada 2017r.

są nieczynne.

09 listopad 2017

Informacja o parkingu

 

Mapa budynków Opolskiego Centrum Onkologii wraz z rozmieszczeniem parkingów.

 

Aby powiększyć dany obszar mapy najedź wskażnikiem. 

 

Legenda:

          - pracownicze miejsca parkingowe OCO

          - miejsca parkingowe dla pacjentów OCO

          - miejsca parkingowe wydzierżawione dla pracowni PET przez OCO

          - miejsca parkingowe zarządzane przez Szpital Wojewódzki

 

Budynki Opolskiego Centrum Onkologii

 A   - oddziały szpitalne (parter - RTG, I piętro - chirurgia, II piętro - ginekologia, III piętro - radioterapia)

 B   - rejestracja, przychodnie, sekcja gospodarcza, sekcja techniczna

 C   - oddział chirurgii piersi

C-1- diagnostyka obrazowa (rezonans magnetyczny (RM), USG)

D-1- zakład radioterapii (tomograf komputerowy (TK), sekretariat, poradnia radioterapii, modelarnia, akcelerator 3)

D-2- zakład radioterapii (symulator, poradnia laryngologiczna, akcelerator 1 i 2)

 E   - sterylizatornia, histopatologia i blok operacyjny

 F   - oddział onkologii klinicznej

 G   - administracja (parter - statystyka medyczna, I piętro - dyrektor, sekretariat, kasa)

 H   - nowy pawilon przychodni (rejestracja, poradnie, mammografia)

Budynek VOXEL (PET)

Budynki Szpitala Wojewódzkiego

 

Informacja w zakresie cen za korzystanie z parkingu szpitali

 

Regulamin korzystania z parkingu szpitali

 

Mapa w formacie PDF

 

28 lipiec 2017

TONY ZDROWIA 2016 - Spotkania Medycyny i Muzyki

Sercu i głowie a przeciw rakowi…

  • tak w największym skrócie brzmi motyw przewodni naszej kampanii. Uzasadniać przyjęty scenariusz wydarzeń można na wiele sposobów. Choroby układu krążenia i nowotworowe to główni zabójcy współczesnej cywilizacji

a rysujące się przed nami trendy zachorowalności i umieralności wcale nie napawają optymizmem. Narastający, a jakże często niezauważany problem stanowią choroby psychiczne. Wiele elementów profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych jest zbieżnych jest z profilaktyką nowotworową. Koszty ekonomiczne, społeczne i medyczne jakie generują to choroby są coraz wyższe i zamykanie oczu na te problemy wcale ich nie rozwiązuje. Te koszty ponosimy wszyscy, w każdej rodzinie, od małego wnusia po starego pradziadka o lasce. Przekładają się one bezpośrednio na długość i jakość naszego życia. Jedyne co cieszy to fakt, że mamy coraz większą tego świadomość. To wszystko i o wiele więcej uzasadnia mariaż wspólnie prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych przez kardiologów , onkologów, psychiatrów i neurologów… . z muzyką w tle.

Nasza tygodniowa kampania o nazwie „II Tony Zdrowia 2016” rozpoczęła się blokiem informacyjno-edukacyjnym w opolskich mediach, na portalach internetowych i na plakatach, jednak najważniejszym jej elementem są koncerty integracyjne z udziałem muzyków - lekarzy i pacjentów z kilku ośrodków w kraju i zaproszonych gości z zagranicy, wspólna akcja edukacyjno-profilaktyczna kierowana do wszystkich zainteresowanych i Forum Zdrowia jako panel ekspertów, którzy pochylą się nad kondycją zdrowotną mieszkańców naszego regionu. Współorganizatorami tych wydarzeń są Projekt „Doktor Band”, Fundacja „Tony Zdrowia” oraz Opolska Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska

a patronat honorowy objęli Konstanty Radziwiłł- Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej, Maciej Hamankiewicz- Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz

Janusz Kasina – Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych .

Dużo się mówi , jaka powinna być medycyna XXI wieku ale wszyscy są zgodni, że zbyt wiele płotków i rowów stanęło miedzy tymi, którzy mają wpływ na kształt zdrowia publicznego. Mamy bardzo praktyczne podejście do budowania kapitału społecznego wokół tych spraw. Nasza kampania to przede wszystkim koncentracja uwagi zdrowych i chorych, pacjentów i lekarzy wokół problemów chorób cywilizacyjnych. Budujemy mosty między ludźmi i instytucjami aby uzmysłowić społeczeństwu, że profilaktyka i prozdrowotny styl życia stanowi podstawę indywidualnych starań każdego z nas na rzecz własnego zdrowia, że tak naprawdę przede wszystkim od nas, pacjentów i tych , co uważają się za zdrowych (czyli potencjalnych pacjentów), a nie tylko od lekarzy czy systemu opieki zdrowotnej, zależy długość i jakość życia każdego z nas.

.

Zapraszamy zatem do wspólnej zabawy i chwili refleksji a TONY ZDROWIA niech zagrają na 100 lat dla każdego ale…w dobrej kondycji

i solidną emeryturą ;)

Marek Kania 

27 wrzesień 2016

Zagłosuja na projekt Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy do oddania głosu na projekty w ramach Opolskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszone przez Opolskie Centrum Onkologii projekty to:
1. Chemioterapia bez utraty włosów - to jest możliwe. Nowoczesty System Chłodzenia Głowy Wspierający Przeciwnowotworowe Leczenie.

2. Zakup komputerowego systemu do przygotowywania trójwymiarowych modeli graficznych pacjentów, na potrzeby radioterapii onkologicznej.

Więcej informacji o danym projekcie można przeczytać po kliknięciu w dany projekt.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego który ukończył 16 lat.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Formy głosowania:

- elektronicznie poprzez formularz znajdujący się pod tym linkiem,

- wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych,

- korespondencyjnie na adres UMWO:

    Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
    ul. Piastowska 14
    45- 082 Opole

Karty dla:

   Miasto Opole

   Powiat opolski

25 kwiecień 2017

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.