ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

 

Home
Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Opolu

 

 

31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

 

Stop nielegalnemu (i nie tylko) obrotowi wyrobami tytoniowymi

Co można powiedzieć o nałogu palenia papierosów na łamach periodyku, poświęconego problemom chorób nowotworowych oraz ich profilaktyki ? Oczywiście tylko to, jak bardzo szkodliwy to nałóg,

19 maj 2015

Czytaj więcej...

Nie! dla reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu

Nie! dla reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu

 

Wprowadzenie zakazu reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu w Polsce miało wymierne korzyści zdrowotne i społeczne. Badania Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pokazują, że odsetek 13-15-letnich dzieci, którym w ramach promocji oferowano bezpłatną próbkę papierosów spadł w Polsce z 46% w 1999 r. do 20% w 2009 r.  Po wprowadzeniu zakazu reklamy i promocji tytoniu spadła także częstość palenia przez dzieci w Polsce, np. u 15-16-letnich chłopców z 32% w 1998 r. do 23% w 2010, a u dziewcząt w tym wieku z 28% do 19%.
Wyniki ww. badań nie oznaczają, że reklama, promocja i sponsorowanie tytoniu zniknęło w polskiej przestrzeni publicznej. Wciąż zdarza się, że obowiązujący w Polsce zakaz reklamy jest nieprzestrzegany. Badania Global Adult Tobacco Survey (GATS) wskazują, że z jakąkolwiek formą reklamy lub promocji papierosów styka się wciąż co czwarty Polak, w tym 37% Polaków w wieku 15-30 lat . Wielkim problemem pozostaje wykorzystywanie różnych form kryptoreklamy w punktach sprzedaży, promocji wyrobów tytoniowych w Internecie, a także zamieszczanie logo lub marki producentów na produktach innych branż, np. na wyrobach odzieżowych. Na koniec, zarówno konsumenci wyrobów tytoniowych, jak i niepalący są wciąż narażeni na postrzeganie symboli i przekazów marketingowych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, a w ostatnich latach także na reklamę i promocję tzw. e-papierosów.
Dlatego konieczne jest:
1/ bardziej skuteczne kontrolowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych zarówno przez instytucje państwowe (np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, policja, straż miejska), jak i organizacje obywatelskie,
2/ wyeliminowanie istniejących luk prawnych, np. poprzez wprowadzenie zakazu prezentowania i umieszczania wyrobów tytoniowych w widocznych miejscach w punktach sprzedaży, umieszczania symboli i marek tytoniowych na innych produktach rynkowych, a także wprowadzenie ujednoliconych opakowań tytoniowych (w jednym kolorze, bez logotypów tytoniowych, z co najmniej 75% ostrzeżeniami zdrowotnymi na obu największych stronach opakowania),
3/ zorganizowanie kampanii edukacyjnych i medialnych, mających na celu uświadomienie społeczeństwu polskiemu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, w jaki sposób przemysł tytoniowy wpływa na ich postawy i zachowania zdrowotne.
Niektóre z proponowanych tu zmian zostały już wprowadzone w niektórych krajach świata (np. w Australii, Islandii, Kanadzie), są też przedmiotem dyskusji nad proponowaną przez Komisję Europejską Dyrektywą dotyczącą wyrobów tytoniowych. Tegoroczny Światowy Dzień Bez Tytoniu jest więc dobrą okazją do rozpoczęcia publicznej debaty na ten temat także w Polsce, debaty, której wynikiem ma być istotna zmiana polityki zdrowotnej państwa, a w następstwie poprawa zdrowia jego obywateli, przede wszystkim dzieci i młodzieży. 
Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński i Krzysztof Przewoźniak
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskie

 

04 grudzień 2014
Było słońce, tłumy i mnóstwo nagród

Było słońce, tłumy i mnóstwo nagród

 

Starty do biegu odbywały się cyklicznie, w miarę napływu uczestników, mniej więcej co 20-30 minut. Na mecie fragment karty startowej zwracano organizatorowi, co stanowiło podstawę  udziału w losowaniu cennych nagród. Tutaj szczęście uśmiechnęło się do Emila Szyjkowskiego, który wylosował nagrodę główną – rower – ufundowaną przez patrona imprezy prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego. Nagrodę Romana Ciasnochy, przewodniczącego Rady Miasta  Opola – profesjonalny plecak sportowy -  wylosował Andrzej Śpiewak, nagrodę Opolskiego Centrum Onkologii -  cyfrowy aparat fotograficzny – Eugenia Galus, nagrodę  WSSE – plecak ze sprzętem sportowo-rekreacyjnym- Ireneusz Terlecki, a telefony komórkowe ze spółki „Odnowa” trafiły do: Michała Głuszkiewicza, Marty Pieniążek i Agnieszki Krysztofiak. Wylosowano także 25 nagród pocieszenia z upominkami, które przekazały opolskie firmy, życzliwe promocji profilaktyki nowotworowej. Imprezę zakończyło losowanie bidonów, przekazanych przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Opola.

Piknikowy czas wypełniał także Rodzinny Festyn Rekreacyjny, zorganizowany i prowadzony przez dr dr Bożenę Królikowską i Karinę Słonkę oraz  studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, który cieszył się dużym powodzeniem najmłodszych oraz ich rodziców.
Imprezie piknikowej towarzyszyło wiele innych atrakcji. Był wspólny aerobic prowadzony przez instruktorów Akademii Tańca  Ramada, początkujący rowerzyści szlifowali umiejętności w miasteczku rowerowym z pomocą Macieja Kędry z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Na podopiecznych ze stajni Vivat Waldka Nowaka w Kucobach wszyscy chętni zgłębiali tajniki sztuki hippicznej. Warto zaznaczyć, że oba konie, czyli „dr Karina” i „dr Karol” wraz ze swym opiekunem od lat uczestniczą w zajęciach z hipoterapii przy szpitalu neuropsychiatrycznym w Opolu.
Grupa Tai Chi pod okiem instruktorki Alicji Tymczewskiej, prezes oddziału stowarzyszenia w Opolu, próbowała zainspirować chętnych do  zainteresowania się taoistycznym systemem ćwiczeń zdrowotnych. Podziwiano także umiejętności młodych i starszych adeptów sztuki walk wschodu – Aikido pod kierunkiem instruktorki Anny Żołud. Atrakcją dla najmłodszych było bez wątpienia spotkanie z wolontariuszami Fundacji Dr. Clowna, którzy kolorowymi kredkami malowali twarze dzieci w najrozmaitsze wzory, głównie zwierzęta.
Podczas imprezy promowano nie tylko ruch na świeżym powietrzu, jako jeden z ważnych elementów profilaktyki nowotworowej, ujętych w Kodeksie Walki z Rakiem. W tym roku organizator dodatkowo zachęcał sloganami do niepalenie papierosów w związku z dopiero co minionym Światowym Dniem Bez Papierosa, obchodzonym od lat w dniu 31 maja.
Dużym zainteresowaniem piknikowiczów cieszyły się stoiska z materiałami edukacyjno-informacyjnymi, promującymi zarówno zapisy Kodeksu, jak i skryningowe programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy, zorganizowane przez ośrodki koordynujące oba programy przesiewowe.
Opolski Piknik dla Zdrowia, współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zorganizowany tuż po Europejskim Tygodniu Walki z Rakiem, ale w przeddzień Dni Walki z Rakiem (obchodzonych każdego roku w dniach 4-24 czerwca) i tym razem dowiódł, że inspirowanie Opolan do aktywności ruchowej oraz do profilaktyki nowotworowej jest niezmiernie ważne i potrzebne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 grudzień 2014

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.