ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

1 marca – Światowy Dzień Walki z Otyłością
     Od kilku lat w kraju, a także na stronie internetowej Opolskiego Centrum Onkologii, promowane są zapisy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, wśród których zasady: 2 - „Wystrzegaj się otyłości”, 3- „Bądź codziennie aktywny fizycznie” oraz 4 - „Spożywaj więcej warzyw i owoców” omawiane są najczęściej. Ale bo też współczesna nauka wypowiada się jednoznacznie, co do najważniejszych czynników ryzyka zachorowania na różne typy nowotworów. Te czynniki wiążą się w sposób oczywisty z prowadzonym  stylem życia (zdaniem naukowców aż 75 proc. nowotworów ma związek z niewłaściwym stylem życia!), w efekcie czego statystyczny pacjent onkologii to taki, który: za dużo waży, za mało się rusza, za mało je warzyw i owoców a mocno za dużo mięsa, pieczywa, słodyczy (no i pali papierosy, ale to już temat na inny artykuł…).
     Otyłość, która jednoznacznie wiąże się także z brakiem ruchu i niewłaściwym odżywianiem się, jest udokumentowaną przyczyną wzrostu ryzyka zachorowalności i umieralności na raka. Nie tylko zresztą na raka, bo po paleniu tytoniu stanowi drugi czynnik ryzyka rozwoju innych chorób przewlekłych, zwłaszcza cukrzycy i chorób układu krążenia.
     W ciągu ostatnich lat w większości krajów Europy odsetek ludzi otyłych (wskaźnik masy ciała tzw. BMI- body mass index - jest większy od 30 kg/m2) gwałtownie rośnie i dotyczy więcej niż 10 proc. populacji Francji, ok.20 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii, Niemiec a także Polski -  czytamy w  Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. - Otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju różnie umiejscowionych nowotworów złośliwych; przekonujące dane wskazują na raki okrężnicy, piersi (po menopauzie), trzonu macicy, nerki i gruczolakoraka przełyku.
     Ryzyko raka okrężnicy zwiększa się wraz ze wzrostem BMI w przedziale 23-30 kg/m2. U osób o BMI mniejszym lub równym 30 kg/m2 ryzyko wzrasta o 50-100 proc., w porównaniu z BMI mniejszym niż 23 kg/m2. Ta zależność wydaje się silniejsza u mężczyzn niż u kobiet. Wykazano także wzrost ryzyka raka piersi u kobiet po menopauzie, mających nadwagę, aczkolwiek związek ten osłabiają takie czynniki, jak: rodzinne występowanie (kobiety o większej masie ciała z wywiadem zachorowań na raka piersi w rodzinie były obciążone większym ryzykiem niż kobiety o podobnej nadwadze nieobciążone rodzinnie) oraz stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (ryzyko raka piersi związane z otyłością jest większe u kobiet, które nigdy nie stosowały HTZ). Nie stwierdzono natomiast związku między występowaniem raka piersi a otyłością u kobiet przed menopauzą.
      Wiele dowodów wskazuje na zależność pomiędzy nadwagą a rakiem trzonu macicy. Ryzyko zachorowania jest 2-3-krotnie większe u kobiet o BMI większym od 25 kg/m2, zwłaszcza z otyłością brzuszną.
       Istnieje też związek pomiędzy BMI a rakiem nerki (osoby o BMI 30 kg/m2 i większym są obciążone 2-3-krotnie większym ryzykiem niż w wypadku BMI mniejszego od 25 kg/m2). Zależność ta dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
       Istnieje również silny związek między nadwagą a gruczolakorakiem dolnej części przełyku i części wpustowej żołądka. Dane dotyczące związku otyłości z rakiem pęcherzyka żółciowego sugerują prawie 2-krotne zwiększenie ryzyka, szczególnie u kobiet.  
       Szacuje się, że w Europie Zachodniej otyłość stała się przyczyną rozwoju około 11 proc. raków okrężnicy, 9 - raków piersi, 39 - raków trzonu macicy, 37- gruczolakoraków przełyku, 25 - raków nerki i 24 - raków pęcherzyka żółciowego.
       Pamiętajmy o tych zależnościach, nie tylko w dniu 1 marca, od lat obchodzonym jako Światowy Dzień Walki z Otyłością…

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.