ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

Dzieciom od najmłodszych lat należy wpajać, że zdrowa dieta jest różnorodna. I pozwolić, aby same planowały swój jadłospis oraz miały wpływ na wybór  formy własnej aktywności fizycznej. I na takich właśnie zasadach opiera się program  „Trzymaj formę”, od kilku lat organizowany w szkołach podstawowych i gimnazjalnych całego kraju przez służby wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, oddziały terenowe ARR oraz  Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Aktualnie realizuje go młodzież ok. 7 tys. szkół, w tym blisko 200 z Opolszczyzny.
      Program „Trzymaj formę” powstał w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej oraz zdrowia. Jego celem jest edukacja młodzieży szkolnej w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia oraz zbilansowanej diety. A przede wszystkim poprzez rozwijanie zainteresowania uczniów szeroko pojętym zdrowym stylem życia. W sytuacji, gdy brakuje przejrzystych i możliwych do stosowania przez młodych ludzi zasad zdrowego stylu życia - co jest przyczyną wzrastającej liczby zarówno osób z nadwagą, jak i tych, u których stwierdza się niedożywienie - ma to ogromne znaczenie. I nie dziwi, że problemy te dotykają coraz częściej środowiska szkolne, bo niewłaściwe odżywianie stwierdza się aż u 20 proc. polskiej młodzieży
      Program realizowany jest metodą projektu;  uczniowie we współpracy z nauczycielami opracowują tematy i cele projektu, następnie planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania, działają samodzielnie pod opieką nauczyciela i przedstawiają rezultaty.  
       W drugiej części spotkania badania ankietowe na temat nawyków żywieniowych dzieci w wieku szkolnym omówiła dr n. med. Lucyna Sochocka z Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, o promocji dobrych praktyk żywieniowych w świetle zadań realizowanych przez ARR mówiła Marta Tomaszewska, a Mariola Szachowicz z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO o Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jako gwarancji naturalnej żywności. 
       Konferencję zakończyło ogłoszenie wojewódzkiego konkursu pt. „Zdrowy styl życia inwestycją w przyszłość”, który współorganizowany jest przez WSSE  w Opolu i opolski oddział ARR.
       Konferencji towarzyszyła wystawa projektów opolskich szkół, promujących aktywność fizyczną i prawidłowe  odżywianie a także degustacja owoców, produktów mlecznych oraz potraw restauracji, należącej do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.