ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

25-31 Europejski Tydzień Walki z Rakiem pod znakiem popularyzacji zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
       … taki jest przekaz lig walki z rakiem i organizacji partnerskich w krajach europejskich z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem, który dorocznie odbywa się w maju.
Idea Tygodnia, zapoczątkowana została w 1989 roku przez Europejską Ligę Walki z Rakiem we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem na Rzecz Walki z Rakiem. Jego celem jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, w szczególności poprzez upowszechnianie zasad zdrowego trybu życia. To nie banał. W walce z nowotworami profilaktyka ma zasadnicze znaczenie.
        - Profilaktyka jest naszą najlepszą inwestycją, stanowiącą najbardziej opłacalną długofalową strategię walki z nowotworami – mówi dr Wendy Yared, dyrektor Stowarzyszenia Europejskich Lig Walki z Nowotworami, koordynatora akcji. -W trakcie tego tygodnia Europejczykom w całej UE i poza jej granicami będzie się przypominać,że jako jednostki możemy zmniejszyć ryzyko nowotworów co najmniej o 33 proc. - a według nowych badań opublikowanych w marcu 2012 r. nawet o 50 proc.-  jeżeli zajmiemy się głównymi czynnikami ryzyka, np. paleniem, złymi nawykami żywieniowymi, brakiem aktywności fizycznej czy nadużywaniem alkoholu. Powinniśmy pamiętać, że dysponujemy przydatnym, lecz niedostatecznie wykorzystywanym narzędziem w walce z rakiem, tj. Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem, który obejmuje szereg sposobów zapobiegania nowotworom.
         Wiedzy służącej profilaktyce chorób nowotworowych nigdy za wiele. Tym bardziej, że upowszechnianie tego dokumentu jest podstawą strategii programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Polsce, stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jego celem jest - co nietrudno wskazać - znaczące obniżenie śmiertelności z powodu raka.
         Europejski Kodeks Walki z Rakiem, zwany tez Kodeksem Zdrowego Życia, jest zbiorem 11 zaleceń, których przestrzeganie może wpłynąć nie tylko na zmniejszenie liczby zgonów, ale w ogóle na spadek zachorowań na raka. Owe zalecenia wchodzą w zakres zapobiegania poprzez odpowiedni tryb życia (unikanie dymu tytoniowego, nadmiernej ekspozycji na słońce, sposób odżywiania się, aktywność fizyczną, ograniczenie używek, wpływu czynników szkodliwych, itp.), jak również obejmują działania medyczne, związane z profilaktyką, m.in. poprzez szczepienia, a także wczesne wykrywanie nowotworów (m.in. skryningi: mammograficzny, cytologiczny, kolonoskopowy).
         Kodeks oparty jest na aktualnym stanie wiedzy medycznej o profilaktyce, czynnikach ryzyka, epidemiologii. Jest dokumentem, z którym powinien zapoznać się nie tylko każdy dorosły Europejczyk, w tym także każdy lekarz pierwszego kontaktu. Zapoznać się jednak nie dla samej wiedzy, ale dla praktycznego zastosowania.
         Zasady kodeksu (w skrócie) są następujące:
l. Nie pal i nie pal przy niepalących.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź aktywny ruchowo,uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
4. Spożywaj więcej różnych warzyw i owoców, co najmniej 5 porcji dziennie
5. Nigdy się nie upijaj
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
7. Przestrzegaj przepisów ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze.
8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych (głównie WZW B)
9. Bierz udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy (cytologia, kobiety w wieku 25-59 lat co 3 lata).
10. Bierz udział w badaniach przesiewowychw kierunku raka piersi (mammografia, kobiety w wieku 50-69 lat co 2 lata)
11. Bierz udział w badaniach przesiewowychw kierunku rakajelita grubego (kolonoskopia, kobiety i mężczyźni po 50. roku życia co 10 lat).

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.