ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

Opolska oświata włącza się w promowanie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
Czym skorupka za młodu…
W połowie lutego w auli Gimnazjum Nr 6  w Opolu odbyło się spotkanie inicjujące ogólnowojewódzki  projekt edukacyjny pn. „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, realizowany przez  Opolskie Centrum Onkologii w ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu oraz szkołami województwa opolskiego. Ideą programu jest powołanie i wyszkolenie liderów gminnych, przede wszystkim  nauczycieli, pedagogów, edukatorów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To oni będą organizować szkolenia, zarówno dla innych nauczycieli w swoich gminach, jak i dla uczniów, na temat zasad zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Powołani liderzy koordynować będą również dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych, zdawać sprawozdania z działań, realizowanych w gminach i szkołach. Liderzy będą mieć merytoryczne wsparcie Opolskiego Centrum Onkologii, jako koordynatora projektu na terenie województwa opolskiego.

Przypomnijmy. Europejski Kodeks Walki z Rakiem, zwany także Kodeksem Zdrowego Życia, to zbiór kilkunastu zasad, służących zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych (zresztą nie tylko nowotworowych). Kodeks ten jest ważnym elementem prewencji nowotworów ( jednego z zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych), której nadrzędnym celem jest zmiana obecnych postaw i zachowań Polaków na prozdrowotne. Zmiana ta jest najefektywniejsza poprzez edukację na poziomie szkolnym a nawet przedszkolnym.
- Według przygotowanego przez IARC "World Cancer Report 2014" najważniejsze działania prewencyjne to zaprzestanie palenia tytoniu, lepsza ochrona przed infekcjami, głównie dzięki upowszechnieniu szczepień, zmniejszenie spożycia alkoholu i cukru oraz walka z nadwagą i otyłością – mówi Wiesława Kaczmarek z OCO. - Wśród czynników, które mogą przyczynić się do zachorowania, wymienia się też nadmierne opalanie się oraz zanieczyszczenie powietrza, a także inne szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe.
W spotkaniu lutowym, inaugurującym rozpoczęcie projektu, udział wzięła m.in. Aurelia Stępień, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty, natomiast Opolskie Centrum Onkologii reprezentował m.in. dyrektor Wojciech Redelbach. Przede wszystkim jednak przyjechało 65 przedstawicieli szkół regionu z wielu gmin i większości powiatów, z których zdecydowana większość podpisała deklaracje o przystąpieniu do programu, jako jego lider. Ci, którzy nie podpisali zapowiedzieli chęć wzięcia udziału w projekcie po konsultacji ze swoimi przełożonymi.
Na początek  prelekcję wygłosiła Wiesława Kaczmarek z Opolskiego Centrum Onkologii, mówiąc o skali zagrożenia nowotworami w kraju i na Opolszczyźnie, a przede wszystkim o zasadach projektu „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Natomiast lekarz onkolog dr Marek Szwiec omówił szczegółowo zasady Kodeksu w zakresie prewencji pierwotnej oraz wtórnej, dając słuchaczom przykład, jak tego typu prelekcje powinny wyglądać…
Nawiązanie współpracy dla realizacji tego tak ważnego programu prozdrowotnego zostało bardzo pozytywnie ocenione przez wszystkich uczestników spotkania. Rysuje się zatem wielka szansa na to, że podobnie jak w programie pilotażowym, który miał miejsce w latach 2010-2012 w województwach małopolskim i karpackim (powołano i przeszkolono 240 liderów, ci z kolei 16 tys. nauczycieli, a oni – ok. 800 tys. dzieci i młodzieży), także Opolszczyzna będzie mogła chwalić się podobnymi wynikami, oczywiście z zachowaniem proporcji w liczbie szkół, nauczycieli, uczniów…

2014-03-20

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.