ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

4-24 czerwca - Dni Walki z Rakiem

Od lat trzy tygodnie czerwca, a konkretnie dni od 4 do 24 czerwca, obchodzone są w naszym kraju jako Dni Walki z Rakiem. Jest to m.in. czas promowania wśród Polaków najważniejszych zasad profilaktyki nowotworowej. Zasady te mówią, co każdy z nas poprzez swój styl życia może zrobić, aby zminimalizować ryzyko choroby nowotworowej (mowa o profilaktyce pierwotnej), oraz jakie działania podejmować, aby chorobę wykryć na wczesnym etapie rozwoju, kiedy leczenie onkologiczne jest mało obciążające i co najważniejsze – zazwyczaj skuteczne (mowa o profilaktyce wtórnej).
Zasady obu profilaktyk  - pierwotnej i wtórnej - na początku XXI wieku zostały sformułowane w przewodniku, opracowanym przez największe europejskie autorytety medyczne w dziedzinie onkologii. Mowa o Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem i jego 11 punktach, mówiących o związkach nowotworów z takimi zjawiskami, jak nałóg palenia tytoniu, otyłość, brak aktywności fizycznej, niejedzenie owoców i warzyw, nadużywanie alkoholu, nadmierne opalania się, narażanie się na substancje rakotwórcze, unikanie szczepień przeciwko zapalaniu wątroby typu B, czy wreszcie ignorowanie programów przesiewowych wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego.
„Zapobieganie jest niewidoczne. Nie widać tego, że ktoś nie zachorował na raka, bo rzucił palenie czy że zaczął jeść owoce i warzywa. Trzeba więc wielkiej wyobraźni, aby uznać zapobieganie zachorowaniom za najważniejszy postulat walki z rakiem. (…) Zachorowanie na raka nie jest wynikiem przeznaczenia czy złego losu. Nowotwory złośliwe określane są czasami jako schorzenia wyprodukowane przez człowieka, ponieważ 80-90 proc. nowotworów wynika z szeroko rozumianych czynników zewnętrznych, czyli środowiskowych: stylu życia, nawyków żywieniowych, miejsca pracy i zamieszkania, zachowań społeczno-kulturowych. (…) Chociaż nie określono jeszcze ściśle wszystkich możliwych do uniknięcia przyczyn chorób nowotworowych, obecnie znane są czynniki ryzyka około połowy nowotworów. Dlatego też zapobieganie zachorowaniom na raka zajmuje tak ważne miejsce w polityce zdrowotnej.” (prof. Witold Zatoński, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, Warszawa 2013)

28-05-2014

 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.