ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

Systematyczna edukacja zdrowotna w szkole jest uważana za najbardziej opłacalną, długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa. H. Nakajima

 

Projekt „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” - to ogólnopolski projekt edukacyjny, realizowany w ramach zadania „Prewencja pierwotna nowotworów”, wchodzącego w zakres „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2006-2015” (przejętego ustawą sejmową w roku 2005).
Celem  projektu jest zmiana obecnych, niekorzystnych dla zdrowia Polaków postaw i zachowań. Zmiana ta jest najefektywniejsza poprzez edukację na poziomie szkolnym, a nawet przedszkolnym.
Finansowany ze środków ministra zdrowia projekt „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” służy upowszechnianiu na terenie całego kraju, a więc również na terenie województwa opolskiego, jedenastu zasad mówiących o tym, jak należy postępować, jaki tryb życia prowadzić, aby ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe było jak najmniejsze. Mówi też o tym, co należy robić, aby wykrywać raka w możliwie najwcześniejszym stadium.
Ideą projektu opolskiego  jest powołanie i wyszkolenie jak największej liczby liderów gminnych, wywodzących się z pracowników oświaty, nauczycieli, pedagogów, edukatorów, działających w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich zadaniem jest organizowanie w szkołach i gminach szkoleń (wykładów, prelekcji) dla uczniów i nauczycieli na temat treści Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem a także innych działań (konkursów, pokazów, quizów) przybliżających w praktyce zalecenia Kodeksu. Liderzy koordynują również dystrybucją materiałów informacyjno-edukacyjnych, wyprodukowanych po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Zdrowia. Zdają też sprawozdania ze swoich działań.
Zasadniczym celem projektu jest budowanie świadomości onkologicznej i motywowanie do poprawy jakości życia przez:
•    Propagowanie wiedzy i umiejętności dotyczących  wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym;
•    Kształtowanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Na Opolszczyźnie projekt realizowany jest od lutego br. przez Opolskie Centrum Onkologii (koordynator) w ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu oraz szkołami województwa opolskiego. Wtedy też odbyło się spotkanie  z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Idea współpracy została bardzo pozytywnie ocenione przez kilkudziesięciu uczestników spotkania. Większość z nich zgłosiła chęć zostania liderem projektu.
Można mieć nadzieję, że podobnie jak w programie pilotażowym, który miał miejsce w latach 2010-2012 w województwach małopolskim i podkarpackim (powołano i przeszkolono 240 liderów, a z kolei oni - 16 tys. nauczycieli, którzy swą wiedzę na temat zaleceń kodeksu przekazali  ok. 800 tys. dzieci i młodzieży), także Opolszczyzna będzie mogła chwalić się podobnymi wynikami, oczywiście z zachowaniem proporcji w liczbie szkół, nauczycieli, uczniów…
Efekty dotychczasowych działań
Projekt  „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” na Opolszczyźnie  realizowany jest od lutego 2014 roku w szkołach województwa opolskiego.
Na podstawie przesłanych sprawozdań,  do czerwca br. udało się powołać i przeszkolić 38 liderów (edukatorów), którzy wdrożyli projekt w 62 szkołach Opolszczyzny, angażując w działania edukacyjne różnego typu ponad 600 nauczycieli oraz ponad 5 tys. uczniów.
Organizacja interwencyjnych akcji społecznych (w formie pikników zdrowia, imprez regionalnych, biegów, spotkań edukacyjnych, etc.):
•    liczba zorganizowanych wydarzeń   
Akcja     152
Wykład  118
Razem   270
•    łączna liczba osób, która wzięła w nich udział   
Akcja      14975
Wykład     5770
Edukatorzy przekazali szkołom  materiały edukacyjne, otrzymane w ramach programu:
Działania wydawnicze: liczba rozpowszechnionych egzemplarzy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (w każdej formie: książkowej, komiksów, na płytach CD):
Europejski kodeks walki z rakiem”:
wersja skrócona              932 szt.
komiks dla dzieci              902 szt.
komiks dla młodzieży       902 szt.
Płytka CD Kodeks           138 szt.           
CD- poradnik dla nauczycieli 141 szt.
W działania edukacyjne różnego typu zaangażowano:
Edukacja szkolna w ramach projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
•    liczba edukatorów    34
•    liczba szkół               62
•    liczba nauczycieli    624
•    liczba uczniów       5146

 

Podsumowanie
Tytuł projektu: „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
W województwie opolskim projekt realizowany jest przez: 
•    Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
•    Kuratorium Oświaty w Opolu 
•    Szkoły województwa opolskiego (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)
Powołanie i przeszkolenie liderów gminnych dla  realizacji celu projektu:
•    Liderzy szkolą młodzież i nauczycieli w swoich oraz sąsiednich szkołach
•    Przekazują szkołom materiały promocyjne nt. Kodeksu
•    Upowszechniają zalecenia Kodeksu w środowiskach  lokalnych.
Prowadzone działania informacyjne o projekcie:
•    upowszechnianie informacji na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem na stronie internetowej Opolskiego Centrum Onkologii i Kuratorium Oświaty w Opolu
•    artykuły w  prasie
•    audycje i spoty w mediach lokalnych (łącznie 6 w I półroczu br.)

POLECANE STRONY INTERNETOWE
• www.kodekswalkizrakiem.pl
• www.izz.waw.pl
• www.jakrzucicpalenie.pl
• www.niebotak.pl.
• www.onkologia.org.pl
• www.parpa.pl
• www.szkolawruchu.men.gov.pl
• www.zachowajrownowage.pl
• www.116111.pl

21.10.2014

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.