ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Fragment z raportu “Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” dotyczący woj. opolskiego

str. 112

"W ostatnim pięcioleciu współczynnik zgonów ogółu ludności obniżył się w prawie wszystkich województwach (...) 

W Polsce przeciętny spadek współczynnika wyniósł 2,6% (od początku lat 2000. spadek o 13,5%), ale w woj. opolskim aż 14,5% (w ciągu 15 lat 27,4%).
W przypadku osób w wieku 25-64 lata systematyczny spadek współczynników umieralności występuje się we wszystkich województwach, w skali całego kraju w ostatnich pięciu latach o 10,0% a w okresie 15 lat o 25,1% (ryc. 2.30b). Największy spadek miał miejsce w woj. opolskim o 22,4% w ostatnich pięciu latach i o 38,0% w ciągu 15 lat (...)."

Źródło powyższej części oraz cały raport można pobrać ze strony:

http://www.wsse.katowice.pl/index.php?c=article&id=343&print=1

 

 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.