ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Od 2016 roku w naszym centrum onkologii działa wielodyscyplinarny zespół zajmujący się diagnostyką i leczeniem kobiet chorych na raka piersi. Jest to zespół lekarzy, radioterapeutów, psychoonkologów i fizjoterapeutów, pielęgniarek który stara się o uzyskanie akredytacji Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego. Musieliśmy spełnić wysokie wymagania by móc gościć 7-8 stycznia przedstawicieli Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego - prof. Ruben Orda i prof. Tadeusz Pieńkowski. Dwa dni profesorowie oceniali jakość prowadzonej skoordynowanej opieki nad chorymi na raka piersi. W kwietniu poznamy wyniki przeprowadzonej akredytacji.

Oddział Onkologi Klinicznej, Dyrektor M.Staszewski z dr B. Radecką OOK, prof. R. Orda z lek. j. Hudała-Klecha, na drugim planie prof. T. Pieńkowski z lek. T. Sachańbiński Akcelerator do naświetlania pacjentów.

Wizyta u psycholożek. Rejestracja diagnostyki obrazowej - Rezonans Magnetyczny

 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.