W odpowiedzi na inicjatywę Fundacji „Tony Zdrowia” Opolskie Centrum Onkologii było współorganizatorem III Spotkań Muzyki i Medycyny „TONY ZDROWIA”.

16.09.2018 r. w Opolu-Szczepanowicach miał miejsce Festyn Rodzinny, w trakcie którego prowadzono akcją profilaktyczo–edukacyjną na temat chorób cywilizacyjnych: chorób układu krążenia i nowotworów.

W ramach akcji pielęgniarki i lekarze Opolskiego Centrum Onkologii realizowali kampanię na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi. Prowadzili rozmowy edukacyjne nt czynników ryzyka zachorowania i wczesnych objawów raka piersi. Pielęgniarki prowadziły instruktaż z wykorzystaniem fantomu do nauki samobadania piersi oraz ulotek na temat sposobu przeprowadzenia samobadania. Informację o sposobach leczenia raka piersi i uzyskiwanych wynikach w oparciu o epidemiologię i doświadczenia własne poprowadzili lekarze Opolskiego Centrum Onkologii.

1

2