ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

Czynne były wszystkie poradnie, a ponadto osoby posiadające zlecenia lekarskie wykonać mogły także  badanie USG (wykonano 37 badań), RTG (10), mammograficzne (74) oraz tomografię komputerową (20). Panie badające swe piersi przy pomocy mammografu nie musiały czekać na wynik kilka dni; ich zdjęcia wykonane metodą cyfrową onkolog oceniał niemal od razu. Wiadomo, że kilka z przebadanych otrzymało zalecenie dalszej diagnostyki.
    Akcja organizowana jest rokrocznie w październiku, który od lat obchodzony jest jako Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi. Zwykle bierze w niej udział wielu Opolan, bądź to zaniepokojonych swoim stanem zdrowia, bądź to pragnących uzyskać potwierdzenie, że ich organizm nie woła jeszcze o pomoc…
    Przypominamy, że rejestracja do lekarza onkologa nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Po poradę - po zarejestrowaniu się w przychodniu, z aktualnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego i książeczką RUM - zgłaszać się można w dowolnym czasie, w godzinach pracy przyszpitalnej przychodni onkologicznej, mieszczącej się w Opolu, przy ul. Katowickiej 66a.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.