ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

W spotkaniu, obok przedstawicieli opolskich mediów, uczestniczyli także eksperci OCO, lekarze i pielęgniarki opolskiej służby zdrowia oraz przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, odpowiedzialni za politykę zdrowotną w regionie.
    Uczestników  konferencji powitał  i przedstawił dyrektor OCO, dr Wojciech Redelbach, który dokonał wstępnego wprowadzenia do tematu spotkania, m.in.  poprzez  krótkie omówienie problemów, związanych z zagrożeniem chorobami nowotworowymi oraz zapobieganiu im.
    - Kodeks liczy jedenaście przykazań, z czego siedem dotyczy profilaktyki pierwotnej, czyli zapobiegania, a cztery - profilaktyki wtórnej, na którą składają się cztery programy badań przesiewowych, których celem jest wczesne wykrycie takich chorób, jak: rak szyjki macicy, rak piersi, rak jelita grubego oraz rak odbytnicy - mówił dr Redelbach. - Tych siedem przykazań, związanych z prewencją pierwotną ma bezpośredni związek z naszym stylem życia. Problem ciągle zbyt dużej - w stosunku do danych europejskich  - śmiertelności na raka w Polsce wynika nie tylko stąd, że pacjenci trafiają na nas na leczenie za późno, ale także dlatego, że od razu nie trafiają tam, gdzie powinni.
    Bardziej szczegółowo na temat miejsca prewencji pierwotnej w nauce i praktyce onkologicznej mówił dr n. med. Kazimierz Drosik, konsultant wojewódzki ds. onkologii klinicznej, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej OCO, natomiast zapisy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zaprezentował obszernie z własny komentarzem dr Marek Szwiec, również lekarz Oddziału Onkologii Klinicznej.
    Dyskusja nad zasadami zapisanymi w Kodeksie zdominowana została problematyką działań prozdrowotnych oraz potrzeby badań przesiewowych. Poruszono m.in. problem szkodliwości azbestu i jego udowodnionemu związkowi z rakiem płuc, otyłości, uznawanej za jeden z istotnych czynników sprzyjających chorobom nowotworowym. Nie obeszło się wszakże bez dygresji, że przecież  otyłość Amerykanów jest zdecydowanie większa niż Polaków, a mimo to umieralność na raka jest za oceanem znacznie niższa. Rzecz w tym, że nowotwory wykrywane są za oceanem w znacznie wcześniejszych stadiach rozwoju, co wynika przede wszystkim z faktu, że tam ludzie nie boją się diagnozy onkologów, tak bardzo jak u nas. Niestety.
    Jeden z lekarzy wyraził wątpliwość, co do zaniechania badań przesiewowych w kierunku raka prostaty. Wyjaśnień udzielił dr Drosik, zwracając uwagę m.in. na najnowsze analizy i zalecenia specjalistów szwedzkich, z których wynika, iż badania profilaktyczne tego typu przynoszą  pacjentom więcej szkody niż pożytku.
- Jest  niemało typów raka, które często wymagają tylko obserwacji, natomiast świadomość, że ma się raka powoduje u pacjenta znaczące obciążenie psychiki - mówił dr Drosik. -  Dlatego skryning w raku prostaty postrzegany jest jako procedura nieskuteczna i ekonomicznie nieuzasadniona.
    Zapisy Kodeksu będą systematycznie przybliżane i upowszechniane, zarówno poprzez kampanie medialne, jak i na spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z przedstawicielami instytucji i środowisk, współodpowiedzialnych za profilaktykę zdrowotną Polaków.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.