ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

Było to kolejne spotkanie z tego cyklu, zorganizowane przez zespół realizujący program Prewencji Pierwotnej Nowotworów Opolskiego Centrum Onkologii.
     Na wstępie  dr Wojciech Redelbach, dyrektor OCO, krótko omówił problemy związane  z zagrożeniem chorobami nowotworowymi oraz zapobieganiu im.
     - Kodeks liczy jedenaście przykazań, z czego siedem dotyczy profilaktyki pierwotnej, czyli zapobiegania, a cztery – profilaktyki wtórnej, na którą składają się programy badań przesiewowych, których celem jest wczesne wykrycie takich chorób, jak: rak szyjki macicy, rak piersi, rak jelita grubego oraz rak odbytnicy – mówił dr Redelbach. - Tych siedem przykazań, związanych z prewencją pierwotną ma bezpośredni związek z naszym stylem życia.
     Bardziej szczegółowo miejsca prewencji pierwotnej w nauce i praktyce onkologicznej omówił dr n. med. Kazimierz Drosik, konsultant wojewódzki ds. onkologii klinicznej, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej OCO.
         - Oto kilka danych statystycznych: w 2004 roku w Europie na raka zachorowało 3 mln osób, w Polsce - 62 tys. mężczyzn i 58 tys. kobiet. W sumie ponad 121 tys. osób – mówił dr Drosik. -  W naszym województwie dane przedstawiają się następująco: 1641 mężczyzn i 1653 kobiety. Coraz częściej obserwujemy to, czego nie było jeszcze kilka lat temu, a mianowicie że liczba zachorowań u kobiet jest większa niż u mężczyzn. W sumie w 2004 r. zachorowało 3334 Opolan.  Obecnie zgony z powodu chorób nowotworowych stanowią mniej więcej 20 proc. wszystkich zgonów I  to dotyczy zarówno naszego województwa, jak i Polski, Europy czy świata. Jednak , twierdzą badacze, ok. 28 proc. osób zmarłych po 65. roku życia miało nie wykrytą klinicznie chorobę nowotworową. Można więc powiedzieć, że w tej chwili na nowotwory choruje już ok. 48 proc.  Należy się spodziewać, że wraz z wydłużeniem okresu życia coraz więcej tych chorób zdąży się ujawnić jeszcze za życia.
     K. Drosik przytoczył też kilka najnowszych europejskich danych, dotyczących tzw. przeżyć 5-letnich na różne typy nowotworów.  Niestety, są one dla Polski mało obiecujące, żeby nie powiedzieć – przygnębiające… Otóż wynika z nich czarno na białym, że raku żołądka, jelita grubego, okrężnicy, płuca, prostaty - u mężczyzn - w Polska znajduje się na ostatnim miejscu w Europie. Podobnie wyglądwykonuje  mammografii. To zobrazowanie sytuacji dla krajów zachodnich oraz dla Polski wskazuje, że mimo możliwości leczenia, często na tym samym poziomie, bo wielu pacjentów otrzymuje takie samo leczenie jak na Zachodzie, to jednak te różnice są. I niewątpliwie  jest to związane z postawami prozdrowotnymi i tymi działaniami profilaktycznymi, które wcześniej niż w Polsce zostały podjęte na Zachodzie. I rozpropagowaniu tej problematyki służy właśnie Europejski Kodeks Walki z Rakiem.      
     Zapisy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zaprezentował obszernie z dr Marek Szwiec, również lekarz Oddziału Onkologii Klinicznej OCO.
     - Zasady są proste i oczywiste. Każdy je zna, ale nie każdy się do nich stosuje. Zostały opracowane przez grupę europejskich ekspertów, specjalistów w zakresie onkologii, profilaktyki pierwotnej, wtórnej, a także zajmujących się promocją zdrowia. Z ich badań wynika, że pewne zachowania ludzi wpływają na zmniejszenie zachorowalności na nowotwory przynajmniej o 15 procent.
     Starosta strzelecki Józef Swaczyna zabierając głos podkreślił rangę działań informacyjno-edukacyjnych, prowadzonych także na łamach lokalnych gazet i czasopism.
      – Akcja związana z propagowaniem zasad Kodeksu Zdrowego
Życia jest szczytna i niezwykle potrzebna . Łamy naszego dwutygodnika „Powiat Strzelecki”, ukazującego się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, są otwarte na materiały prasowe o tematyce związanej z profilaktyką antynowotworową – powiedział na zakończenie starosta.
____________________________________________________________________
     Ramka
     11 zasad Europejskiego Kodeksu Walki  z Rakiem
     zwanego też Kodeksem Zdrowego Życia:

1. Nie pal; jeśli już palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
4. Spożywaj więcej różnych warzyw i owoców; jedz ich co najmniej 5 porcji* dziennie.   Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce.
5. Jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub alkohole wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie: mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji dziennie.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie stosować środki chroniące przed słońcem.
7. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. Stosuj się zawsze do instrukcji postępowania z substancjami rakotwórczymi. Przestrzegaj zaleceń krajowych ośrodków ochrony radiologicznej.

     Zalecenia prewencji wtórnej:
1. Kobiety po 25. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
2. Kobiety powyżej 50. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi..
3. Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy. Badania te powinny być prowadzone w ramach programów uwzględniających procedury kontroli jakości.
4. Bierz udział w programach szczepień ochronnych, przede wszystkim przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B.
    
     * porcja to np. jeden owoc typu jabłko, kilka cząstek papryki, marchewka, etc.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.