ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

W sumie do lekarzy, przyjmujących w poradniach: chirurgii onkologicznej, profilaktyki chorób piersi oraz onkologii ogólnej zgłosiło się 326 osób (zapisało się 357); ponad 240 osób skierowano na badanie krwi dla oznaczenia tzw. markerów nowotworowych, pozwalających wykryć predyspozycje do zachorowania na raka prostaty, przewodu pokarmowego, żołądka oraz jajnika. Laboratorium wykonało ponad 400 oznaczeń.
      Najwięcej  osób (157) skorzystało z porad chirurgów onkologów (125 w przedziale wiekowym 40-79 lat). Tutaj dominowali pacjenci, niepokojący się m.in. zmianami skórnymi (kilkunastu osobom wyznaczono terminy zabiegów), powiększoną prostatą i żylakami odbytu (lekarze wykonywali m.in. badania per rectum i kierowali do dalszej diagnostyki, także na badanie USG oraz oznaczenie markerów). 
      Specjaliści onkologii ogólnej przyjęli łącznie 93 pacjentów (87 osób w wieku 40-80 lat), skarżących się m.in. na bóle brzucha, kłopoty z układem trawiennym, żylakami odbytu, znamionami barwnikowymi na skórze, problemami z prostatą (niektórych lekarze kierowali do dalszej diagnostyki, także na badanie USG oraz oznaczenie markerów). 
      Do specjalistów chorób piersi zgłosiły się 74 osoby, (33 osoby w wieku 40-69 lat), w tym jeden mężczyzna; zdecydowana większość z nich w ramach profilaktyki chorób piersi. Po przeprowadzeniu wywiadu i przebadaniu lekarze wystawili wiele skierowań na badanie mammograficzne oraz USG. U jednej z osób, której pierś badana była po raz pierwszy, podejrzewa się chorobę nowotworową.
      Większość uczestników Dnia Otwartego przyszła zbadać się  bez wyraźnych dolegliwości, ale w ramach profilaktyki, zwłaszcza gdy w wywiadzie rodzinnym były choroby nowotworowe. 
      Zainteresowani mogli skorzystać nie tylko z porad  specjalistów onkologów, ale także zaopatrzyć się w materiały informacyjne, związane z profilaktyką antynowotworową, m.in. dotyczącymi Europejskiego  Kodeksu Walki z Rakiem oraz prowadzonej w województwie akcji skryningu piersi , czyli bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie miały wykonanej mammografii .
      Dodać należy, iż wiele kobiet zrezygnowało z rejestracji, dowiedziawszy się, że podczas „Białej Soboty” nie będą wykonywane  badania mammograficzne – o czym zresztą nie było mowy w ogłoszeniach. Wszystkie Panie spełniające warunki bezpłatnego badania piersi w ramach skryningu (wiek 50-69 lat, ostatnia mammografia wykonana 2 lata temu), zapraszamy nie tylko do Opolskiego Centrum Onkologii, ale także do pozostałych placówek w regionie, wykonujących to badanie.
   Nowością pierwszej w tym roku „białej soboty” była miniankieta  przeprowadzona wśród pacjentów. Jej celem było zebranie podstawowych danych, pozwalających ocenić skalę zainteresowania tego typu akcjami, służących w przyszłości lepszej organizacji podobnych przedsięwzięć.
   Przygotowano 250 druków ankiety (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, powód przybycia, skąd informacja, jaka ocena, uwagi), które były wręczane rejestrującym się. Wypełnione  ankiety wrzucano do trzech oznakowanych urn ustawionych w holu głównym w pobliżu drzwi wyjściowych oraz na stoliku „do wypełniania ankiet”.
   Do urn wrzucono w sumie 85 ankiet (ok. 25 proc. ogółu przebadanych), z tego 2 – niewypełnione. W grupie ankietowanych było 48 kobiet i 35 mężczyzn. Najmłodszy z ankietowanych miał 25 lat, najstarszy - 80.
Statystyczny uczestnik Dnia Otwartego był kobietą zamieszkałą w Opolu, urodzoną w roku 1950, o średnim  wykształceniu, która o naszej akcji – dobrze przez siebie ocenionej - dowiedziała się z prasy, głównie z informacji zamieszczonej w Nowej Trybunie Opolskiej.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.