ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

    A celem – przekonanie  lekarzy pierwszego kontaktu do konieczności wzmocnienia działań na rzecz prewencji zdrowotnej, ograniczającej śmiertelność Opolan z powodu tych schorzeń. 

          W trakcie spotkania dr n. med. Kazimierz Drosik, koordynator wojewódzki ds. onkologii klinicznej a zarazem ordynator oddziału  OCO wygłosił wykład  na temat epidemiologii chorób nowotworowych w kontekście programów przesiewowych, a dr Marek Szwiec zaprezentował główne zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, których upowszechnienie jest podstawowym zadaniem prewencji pierwotnej i wtórnej nowotworów. Zresztą nie tylko, albowiem wiele zapisów kodeksu stanowi kanon prawd, do jakich należy się stosować, chcąc żyć długo i zdrowo.

        Lekarze poz-tów zapoznali się także z zaletami programu SIMP (Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki), który od niedawna wspiera ogólnopolskie badania skryningowe, służące wczesnemu wykrywaniu nowotworów piersi oraz szyjki macicy. Przemysław Seroczyński, jego twórca, przedstawił główne cechy tego innowacyjnego programu komputerowego, niezwykle przydatnego także w pracy lekarza rodzinnego. Omówił niuanse jego obsługi, nie tylko w kontekście programów już realizowanych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, ale także w aspekcie tak znaczących dla zdrowia i życia chorób układu krążenia (ChUK).

      Program jest niezwykle cenny zwłaszcza dla tych lekarzy, którzy poważnie i wręcz dosłownie traktują swoją misję lekarza rodzinnego. A więc takiego, który wie, jak ważna dla zdrowia ich podopiecznych jest profilaktyka wtórna, a więc także okresowe badania, takie jak mammografia, cytologia czy diagnostyka zagrożenia chorobą układu krążenia. Nietrudno zaś – właśnie dzięki SIMP-owi - w jednej chwili uzyskać pełny obraz profilaktycznego zaangażowania podopiecznego w swoje zdrowie. I tam, gdzie jest ono znikome  - zmobilizować do działania… Bo dzisiaj nawet dziecko wie, że najgorsze choroby rozwijają się podstępnie i ujawniają dopiero wtedy, gdy często jest już za późno… A nowoczesna aparatura diagnostyczna widzi to, czego nie widzą zmysły i co zazwyczaj bagatelizuje organizm …

       Spotkanie zakończył wykład dr Romana Kolka, wicedyrektora opolskiego NFZ-tu, na temat  realizacji  programów profilaktycznych w 2008 r.  

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.