ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

Choroby płuc, a zwłaszcza przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rak płuc oraz gruźlica – należą do głównych przyczyn zgonów na świecie. Szacuje się, że w roku 2020 roku wśród przewidywanych 68 milionów zgonów, 12 mln będzie spowodowanych chorobami płuc, w tym blisko 5 mln – z powodu  POChP,  2,5 mln - zapalenia płuc, 2,4 mln – gruźlicy i 2,3 mln - raka płuc. 
         Dwie główne choroby płuc - rak płuca i POChP-  w większości wypadków  są spowodowane paleniem papierosów.
Rak płuca to największy zabójca mężczyzn tak na świecie, jak i w Europie oraz w Polsce. Odpowiada za ok. 20 proc. zgonów z powodu wszystkich raków (28 proc. wśród mężczyzn i 10 proc. wśród kobiet).
        Rokowania w raku płuc są zdecydowani gorsze niż dla wielu innych chorób nowotworowych. W  Polsce zaledwie kilka procent pacjentów przeżywa 5 lat od momentu jego  rozpoznania raka płuca, w Finlandii -12 proc. Dzieje się tak dlatego, że Finowie nie lekceważą badań profilaktycznych.  Prześwietlenia płuc wykonują zgodnie z zaleceniami lekarzy, a więc co najmniej raz na 2 lata (palacze powinni wykonać rtg płuc po każdym zapaleniu płuc).
        W Polsce od połowy lat 90. obserwuje się zahamowanie tempa wzrostu zachorowań na raka płuc, zwłaszcza wśród mężczyzn; niestety wśród kobiet w ostatnich latach obserwowany jest jego wzrost…. Jest on tak wyraźny, że ok. 2010 roku będzie częstszy u kobiet niż u mężczyzn a zgony kobiet z jego powodu przewyższą obecnego „lidera” – raka piersi. Zresztą już teraz w naszym województwie, wg najnowszych danych z 2005 (zob. tekst na s. 4-5), rak płuca po raz pierwszy okazał się główną przyczyną śmierci Opolanek.

Rentgen  płuc co najmniej raz na 2 lata

Więcej w dziale: Prewencja Pierwotna Nowotworów

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.