ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

21 października, godz. 12, sala konferencyjna „Ostrówek” 

     „Rola samorządów lokalnych w działaniach na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych, raka szyjki macicy i raka piersi”  - to temat konferencji, która  pod patronatem marszałka województwa Józefa Sebesty, odbędzie się  w Opolu w czwartek, 21 października br. 
     Konferencja, jak sam jej tytuł wskazuje, adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych każdego stopnia, ale także do przedstawicieli sektora ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.  W jej programie przewidziano następujące prelekcje i wykłady: „Choroby nowotworowe, m.in. rak  szyjki macicy i rak piersi, a czasy przeżyć. Aktualne trendy w leczeniu raka piersi” dr. n. med. Kazimierza Drosika, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej,  „Epidemiologia raka szyjki macicy, realizacja programu profilaktycznego w kraju i województwie opolskim” dr. n. med. Wojciecha Guzikowskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa, „Rola samorządu w promocji profilaktyki chorób nowotworowych w oparciu o zapisy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” lek. med. Marka Szwieca, onkologa klinicznego, oraz „Działania samorządu Gminy Wołczyn na rzecz profilaktyki zdrowotnejJana Leszka Wiącka, burmistrza Wołczyna.
       Organizatorem październikowego spotkania są wojewódzkie ośrodki koordynujące programy wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy we współpracy z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
       Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej „Ostrówek”  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Opolskiego (Opole, ul. Piastowska 14).  Początek  godz. 12. 
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.