ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

W odpowiedzi na inicjatywę Fundacji „Tony Zdrowia” Opolskie Centrum Onkologii było współorganizatorem III Spotkań Muzyki i Medycyny „TONY ZDROWIA”.

16.09.2018 r. w Opolu-Szczepanowicach miał miejsce Festyn Rodzinny, w trakcie którego prowadzono akcją profilaktyczo–edukacyjną na temat chorób cywilizacyjnych: chorób układu krążenia i nowotworów.

W ramach akcji pielęgniarki i lekarze Opolskiego Centrum Onkologii realizowali kampanię na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi. Prowadzili rozmowy edukacyjne nt czynników ryzyka zachorowania i wczesnych objawów raka piersi. Pielęgniarki prowadziły instruktaż z wykorzystaniem fantomu do nauki samobadania piersi oraz ulotek na temat sposobu przeprowadzenia samobadania. Informację o sposobach leczenia raka piersi i uzyskiwanych wynikach w oparciu o epidemiologię i doświadczenia własne poprowadzili lekarze Opolskiego Centrum Onkologii.

1

2

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.