ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home
Radioterapia onkologiczna to najczęściej stosowana metoda leczenia nowotworów, wykorzystująca w tym celu promieniowanie jonizujące. Może być prowadzona samodzielnie oraz w skojarzeniu z innymi metodami np. chemioterapią.


1. Teleradioterapia

Polega na zastosowaniu akceleratora medycznego elektronów w celu napromieniania zmian nowotworowych promieniowaniem X lub elektronowym, kierowanym z głowicy urządzenia poruszającej się wokół pacjenta w trakcie zabiegu radioterapii.

Wykorzystywana w leczeniu:
• nowotworów mózgu: zmian pierwotnych jak i przerzutowych,
• radiochirurgicznym nowotworowych jak i nienowotworowych zmian w mózgu,
• nowotworów skóry: całego ciała, głowy, klatki piersiowej, kończyn,
• nowotworów głowy i szyi: krtani, ślinianek, zatok, gardła oraz nosogardła,
• nowotworów płuc i śródpiersia,
• radioterapią stereotaktyczną płuca,
• radiochirurgicznym nowotworów kręgosłupa,
• nowotworów piersi: po usunięciu całej piersi lub jedynie miejscowej zmiany, jednoczesnym napromienianiu obydwu piersi – gdy są wskazania do takiego leczenia,
• nowotworów jamy brzusznej: żołądka, nerek,
• nowotworów ginekologicznych: szyjki macicy, jajnika,
• nowotworów: odbytnicy, jelit i pęcherza moczowego,
• nowotworów prostaty, z zastosowaniem wszczepianego złotego znacznika.

 

 

Zdjęcia zainstalowanego w czerwcu 2017 roku akceleratora "Elekta Versa HD".

 

 

 

Wideoprezentacjia akceleratora "Elekta Versa HD".

Źródło: kanał YouTube firmy Elekta

 

 

2. Brachyterapia
Polega na aplikacji źródła emitującego promieniowanie gamma, do jam ciała pacjenta lub
w postaci naskórnych aplikatorów.


Wykorzystywana w leczeniu nowotworów:
• ginekologicznych,
• przełyku,
• płuca,
• skóry.

Do dyspozycji pacjentów, w Opolskim Centrum Onkologii, znajdują się trzy elektronowe akceleratory medyczne, w tym najnowszy oddany do użytku klinicznego w połowie 2017 roku.

Jak do nas trafić? (szczegółowe informacje w zakładce Wojewódzka poradnia onkologiczna).
Należy zgłosić się do „Rejestracji głównej” w budynku OCO przy ul. Katowickiej 66A w Opolu.
Ze skierowaniem lub bez. Ze wstępnym rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby nowotworowej.
Wymagane dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość i wyniki badań w przypadku jeżeli były prowadzone poza Opolskim Centrum Onkologii

Rejestracja Główna – Poradnia Onkologii Ogólnej – Poradnie Specjalistyczne:
- Poradnia Radioterapii
- Poradnia Chemioterapii
- Poradnia Ginekologii Onkologicznej
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej
- Poradnia Chorób Piersi
- Poradnia Genetyki

Diagnostyka laboratoryjna:
- badania histopatologiczne
- badania krwi i moczu.

Diagnostyka obrazowa:
- tomografia komputerowa rtg
- tomografia rezonansu magnetycznego
- tomografia PET
- mammografia
- badania USG

 

 

 

 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.