ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Sercu i głowie a przeciw rakowi…

  • tak w największym skrócie brzmi motyw przewodni naszej kampanii. Uzasadniać przyjęty scenariusz wydarzeń można na wiele sposobów. Choroby układu krążenia i nowotworowe to główni zabójcy współczesnej cywilizacji

a rysujące się przed nami trendy zachorowalności i umieralności wcale nie napawają optymizmem. Narastający, a jakże często niezauważany problem stanowią choroby psychiczne. Wiele elementów profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych jest zbieżnych jest z profilaktyką nowotworową. Koszty ekonomiczne, społeczne i medyczne jakie generują to choroby są coraz wyższe i zamykanie oczu na te problemy wcale ich nie rozwiązuje. Te koszty ponosimy wszyscy, w każdej rodzinie, od małego wnusia po starego pradziadka o lasce. Przekładają się one bezpośrednio na długość i jakość naszego życia. Jedyne co cieszy to fakt, że mamy coraz większą tego świadomość. To wszystko i o wiele więcej uzasadnia mariaż wspólnie prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych przez kardiologów , onkologów, psychiatrów i neurologów… . z muzyką w tle.

Nasza tygodniowa kampania o nazwie „II Tony Zdrowia 2016” rozpoczęła się blokiem informacyjno-edukacyjnym w opolskich mediach, na portalach internetowych i na plakatach, jednak najważniejszym jej elementem są koncerty integracyjne z udziałem muzyków - lekarzy i pacjentów z kilku ośrodków w kraju i zaproszonych gości z zagranicy, wspólna akcja edukacyjno-profilaktyczna kierowana do wszystkich zainteresowanych i Forum Zdrowia jako panel ekspertów, którzy pochylą się nad kondycją zdrowotną mieszkańców naszego regionu. Współorganizatorami tych wydarzeń są Projekt „Doktor Band”, Fundacja „Tony Zdrowia” oraz Opolska Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska

a patronat honorowy objęli Konstanty Radziwiłł- Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej, Maciej Hamankiewicz- Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz

Janusz Kasina – Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych .

Dużo się mówi , jaka powinna być medycyna XXI wieku ale wszyscy są zgodni, że zbyt wiele płotków i rowów stanęło miedzy tymi, którzy mają wpływ na kształt zdrowia publicznego. Mamy bardzo praktyczne podejście do budowania kapitału społecznego wokół tych spraw. Nasza kampania to przede wszystkim koncentracja uwagi zdrowych i chorych, pacjentów i lekarzy wokół problemów chorób cywilizacyjnych. Budujemy mosty między ludźmi i instytucjami aby uzmysłowić społeczeństwu, że profilaktyka i prozdrowotny styl życia stanowi podstawę indywidualnych starań każdego z nas na rzecz własnego zdrowia, że tak naprawdę przede wszystkim od nas, pacjentów i tych , co uważają się za zdrowych (czyli potencjalnych pacjentów), a nie tylko od lekarzy czy systemu opieki zdrowotnej, zależy długość i jakość życia każdego z nas.

.

Zapraszamy zatem do wspólnej zabawy i chwili refleksji a TONY ZDROWIA niech zagrają na 100 lat dla każdego ale…w dobrej kondycji

i solidną emeryturą ;)

Marek Kania 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.